Nyheter

Endringer i rutetider for NEX (hurtigbåt Bodø - Helgeland) fra 1. februar

Nordland Fylkeskommunen opplyser om endringer i ruteplaner for NEX rute I Bodø - Helgeland fra 1. februar 2018:

Med bakgrunn i Fylkestingsvedtak 1 43/2017 av 9. oktober 2017 og Høring – endring båtruter datert 25.08.2017 vil det fra 1. februar 2018 bli gjennomført endringer i hurtigbåttilbudet i sambandet NEX rute I Bodø – Helgeland, rute 23 - 731.

Endringene som gjennomføres fra 01. 02.2018 er følgende;

  • Avgangstid fra Sandnessjøen endres mandag til lørdag. Dagens avgangstid er kl. 06.45. Ny avgangstid blir kl. 06.40.
  • Avgangstid fra Bodø endres mandag til lørdag. Dagens avgangstid er kl. 16.00. Ny avgangstid blir kl. 16.15.
  • Nordværnes anløpes ikke.
  • Bjørn anløpes ikke på avgangen fra Sandnessjøen mandag til fredag.
  • Bjørn anløpes ikke på avgang fra Bodø søndag.
  • Det gjøres samtidig enkelte justeringer i anløpstider i sambandet.

Nye ruteplan er med gyldighet fra 01.02.2018 blir lagt ut på 177nordland.no.

Disse endringene er også beskrevet i Fylkestingsvedtak 143/2017 av 9. oktober 2017 og Høring – endring båtruter datert 25.08.2017.
Fylkestingsvedtaket finner dere her: https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017050262&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=5113

Sist redigertlørdag, 03 februar 2018 23:05

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu