Nyheter

Nesna kommune og Nordland Fylkeskommune inviterer til inspirasjonsseminar

Illustrasjonsfoto - korn Illustrasjonsfoto - korn

Landbruket i Nordland trenger arbeidskraft – Nordland trenger flere innbyggere – hvilken rolle spiller innvandringen?

Folketallet i Nordland har gått ned over mange år. Tilflyttingsprosjektet i Nordland fylkeskommune søker å øke innvandringen for å dekke arbeidslivets behov. Nesna kommune har satt i gang Handnesøyprosjektet, med det som mål å rekruttere flyktninger inn i landbruket, samtidig som de ønsker nye innbyggere til kommunen.
Andre kommuner jobber med liknende tiltak, innenfor andre fagområder, for å skaffe arbeidskraft. 10 % av befolkningen i Nordland har nå innvandrerbakgrunn. Denne gruppen utgjør en viktig arbeidskraftsressurs og er samtidig avgjørende for folketallsutviklingen i mange lokalsamfunn i Nordland.
Det er viktig å opprettholde og utvikle landbruket i Nordland, samt forhindre at avgangen blir større enn tilfanget av nye utøvere innen næringen. Rekruttering til landbruket handler ikke bare om å motivere unge bønder til å etablere seg, men like mye om å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft i framtida.
Nordland fylkeskommune og Nesna kommune inviterer derfor andre kommuner og aktører tilknyttet landbruket til et inspirasjonsseminar.

Målet for seminaret er et ønske om å:

 • Øke kunnskapen om rekruttering til landbruket
 • Vurdere hvordan Handnesøyprosjektet kan videreutvikles og spres til andre
 • Få ideer om hva en kan gjøre for å rekruttere flere innvandrere til landbruket.
 • Få ideer om hvordan en kan bruke landbruket som integreringsarena og kunnskapsformidler. Ideer om produkter, nye tjenester, opplæringsmodeller, rekrutteringsmodeller etc.
  Seminaret blir avholdt ved Fru Haugans i Mosjøen, og varer «fra-lunsj-til-lunsj». Fylkeskommunen dekker overnatting, mat og arrangement, deltakerne betaler sin egen reise.
  På seminaret vil resultatene fra Tilflyttingsprosjektet bli presentert, og erfaringene fra Handnesøya i Nesna. Vi får også presentasjoner fra andre kommuner og videregående skole som har gjort seg erfaringer, og vi håper at landbrukets organisasjoner skal fortelle om hvordan de har tenkt å løse utfordringene.

Vi håper at mange har lyst og tid til å delta. Sett av datoer i kalenderen allerede nå!

Programmet for dagene ser slik ut:

29. januar:

 • 13.30 – 14.30 Velkommen, registrering og sen lunsj
 • 14.30 Åpning v/ Ingelin Norsjø, fylkesråd for næring, Nordland
 • 14.45 «Jordbruk i Nordland – Samfunnsmessig betydning» - betydningen av jordbruksvirksomheten i Nordland på kommunenivå. Utfordringer næringen står overfor. Sysselsettingen i næringen, og befolkningsutviklingen i Nordland, er på vikende front, vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft v/ Evgueni Vinogradov, Nordlandsforskning
 • 15.15 “Handnesøyprosjektet” – hurtig og målrettet integrering av flyktninger til landbruk v/ Eileen Cathrine Ravdal, prosjektkoordinator, Nesna kommune
 • 15.45 Pause
 • 16.00 Utfordringer rundt kvalifisering/utdanning – utlendinger v/ Vefsn Videregående skole, avd. Marka
 • 16.30 «Arbeidsretta opplæring i landbruket og tilhørende næring» - Utarbeidelse av lærings- og undervisningsmateriell, hvor landbruk er arena for språkpraksis og opplæring i arbeidsliv v/ Jorunn Øyen og Nina Herland, Kvam Herad og Ullensvang Herad.
 • 17.00 Refleksjon og drøfting i grupper, etter tema
 • 18.00 Oppsummering etter gruppearbeid
 • 20.00 Middag

30. januar 2018

 • 09.00 Resultater fra Tilflytterprosjektet, Fylkeskommunen v/ Kirsten Springer Hasvoll, Nordland fylkeskommune
 • 09.30 Ny regional plan for landbruket i Nordland er lagt ut på høring. Gjennomgang av dagsaktuelle temaer v/ Helle Eriksen Bygdevoll, Nordland fylkeskommune
 • 09.50 Innspill til høring regional plan
 • 10.20 Pause
 • 10.30 Refleksjon og drøfting i grupper, etter tema
 • 11.30 Oppsummering etter gruppearbeid. Tanker og organisering for videre arbeid.
 • 12.00 Lunsj

Påmelding sendes til Nesna kommune v/Eileen Cathrine Ravdal
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon 450 14 298

Påmeldingsinformasjon må inneholde:

 • Navn på deltager, stilling
 • Behov for overnatting
 • Deltar/deltar ikke på middag: Eventuelle allergier; laktose, gluten ol.

Frist for påmelding 22.01.2018

Vel møtt til landbruksverksted!

Sist redigerttirsdag, 02 januar 2018 20:47

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu