Logo
Skriv ut denne siden

Vil du bli verge?

Vil du bli verge? Foto: Bruno Martins

Fylkesmannen har behov for flere verger til barn og voksne i Nordland fylke.

Hva gjør en verge?

Rammene for oppgavene som verge vil fremgå av vedtak som gjøres når du oppnevnes.
Eksempler på dette kan være:

 • Ved ivaretakelse av økonomiske interesser:
  • Skaffe oversikt over økonomi og betale regninger
  • Ordne med betalingsavtaler ved inkasso o.l.
  • Levere selvangivelse
  • Forvalte midler og eiendeler til den man er verge for

 • Ved ivaretakelse av personlige interesser:
  • En avgjørelse vil være personlig, når det er personlige elementer som i det vesentlige motiverer en beslutning, f.eks. når man gir avslag på arv, søker om ytelser fra det offentlige eller unnlater å søke om de samme ytelsene

 • Hva gjør ikke en verge?
  • Det å være verge for en person over 18 år innebærer ikke noe praktisk omsorgsansvar for ham eller henne

 • Hva kreves av deg for at du kan bli oppnevnt som verge?
  • Du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva som ligger i å være egnet. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre m.m.
  • Du må gi samtykke til oppnevningen
  • Du må ha god vandel – verger (som ikke er nærstående) må fremlegge politiattest
  • Du kan ikke selv være under vergemål

Opplæring og veiledning

Fylkesmannen skal sørge for nødvendig opplæring og se til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. Dette skjer blant annet gjennom e-læringskurs (www.vergemal.no), informasjon og veiledning. Er det behov for det, rådfører du deg med fylkesmannen. Særlig når du er i tvil og før store beslutninger skal tas. Fylkesmannens saksbehandlere har erfaring og ulik kompetanse, og kan bistå med veiledning. Slik unngår du å ta en beslutning som ikke lar seg gjennomføre eller som kan medføre ansvar. Fylkesmannen gir også veiledning til hvor du bør henvende deg, dersom det du lurer på ligger utenfor fylkesmannens kompetanseområde.

 • Du kan bli oppnevnt av fylkesmannen som verge for mindreårige barn
  • som er uten foreldre
  • hvor foreldrene selv ikke kan ivareta barnas interesser
  • eller enslige mindreårige asylsøkere

 • Du kan også bli oppnevnt som verge for voksne
  • hvis du er forelder til voksne barn
  • hvis du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen.
  • Du kan være alminnelig verge hvis du er nabo, venn eller bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.
  • De som kan ta flere vergemål samtidig, eller kan være i beredskap for flere oppdrag, kan engasjeres av Fylkesmannen som faste verger. Faste verger får tettere oppfølging fra Fylkesmannen og høyere godtgjøring. Det å være fast verge passer godt for de som ønsker en ekstra jobb og inntekt.
  • I tillegg vil du kunne oppnevnes som midlertidig verge om den ordinære vergen er inhabil for en spesiell sak.

Godtgjøring

Alminnelige og faste verger får en fast godtgjøring per vergeoppdrag. Dette er fastsatt til å være inntil kr. 4.000 pr år pr vergeoppdrag for alminnelige verger og inntil kr. 10.000 pr vergeoppdrag for faste verger. I tillegg gis det kr 1 000 i utgiftsdekning pr oppdrag. I noen tilfeller kan det avtales timesats og utvidet utgiftsdekning. Nærstående har bare krav på godtgjøring når særlige grunner tilsier det.

Mulighet til å bli løst fra vervet

Dersom du ikke lenger har mulighet til å fortsette som verge må du sende fylkesmannen varsel om dette. Fylkesmannen vil da innen rimelig tid frita deg for vervet.

Kontaktinformasjon

Dersom du synes det høres interessant så kontakt oss gjerne.
Telefon 755 31 500, eller mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
Postadressen er: Fylkesmannen i Nordland, sosial- og vergemålsavdelinga,
Moloveien 10, 8002 Bodø.

Søknadsskjema for å bli verge og informasjon finner du på www.vergemål.no.

Sist redigertfredag, 09 mars 2018 17:26
Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515