Nyheter

Klipp hekk, trær og busker- Trafikksikkerhet er også ditt ansvar!

Klipp hekk, trær og busker- Trafikksikkerhet er også ditt ansvar! Vi trenger din hjelp som grunneier!

 

Teknisk etat har nylig hatt en befaring i kommunen.

Det observeres at det gror igjen mange plasser, dette i forhold til nødvendig sikt, bredde og høyde på offentlig trafikkareal. Det gjelder flere kryss, rundkjøringen og også langs offentlige veier og gangstier.

Vi ber om å følge veilederen (se vedlegg) fra Statens vegvesen. Du kan gjerne ta kontakt med teknisk for å diskutere gode løsninger.

Takk for din medvirkning!

 

 

 

 

Sist redigertfredag, 11 august 2017 11:15

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu