Nyheter

Valginformasjon - Stortingsvalget 2017

Logo valg Logo valg

Valg 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september.

Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegiving foregår i servicetorget i administrasjonsbygget i perioden 10.08.17 – 08.09.17. Åpningstider: Mandager 09.00-14.00 og tirsdag - fredag 09.00-15.00.
Dersom du ikke har anledning til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen 11. september, kan du fra 1. juli henvende deg til kommunens servicetorg for å gjøre avtale om å avgi tidligstemme. Valglistene inneholder da bare partiets navn. Du trenger ikke valgkort, men ta med godkjent legitimasjon. Tidligstemme kan avgis i servicetorgets åpningstider etter avtale.

Står du i manntallet? 

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men på valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. 

Vil du vite mer?

Her finner du mer informasjon om høstens valg: www.valg.no

Sist redigertsøndag, 09 juli 2017 11:17

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu