Nyheter

Gratulerer NesnaTerminalen AS!

Overrekkelse av sertifsering som miljøfytårn Overrekkelse av sertifsering som miljøfytårn

NesnaTerminalen AS er tildelt Miljøfyrtårnsertifikat som den første bedriften i Nesna kommune. Bedriften har et stort miljøengasjement og høy standard som miljøfyrtårnbedrift.

Nesna kommune gratulerer NesnaTerminalen AS med prisen, og ordfører Hanne Davidsen sier at bedriften bidrar til et bedre miljø og lavere klimagassutslipp, og dermed tar et viktig samfunnsansvar. Daglig leder Leif Jonny Johansen sier at alle de tilsatte i bedriften har bidratt og at prisen stiller krav til stadig forbedringer. – På den korte tida siden vi ble Miljøfyrtårn er avfallet allerede redusert med 7 prosent.

For mer informasjon kontakt:
Ordfører Hanne Davidsen, tlf 481 18 305 eller styreleder Ørjan Skogmo, tlf 913 42 889.

Sist redigerttirsdag, 23 mai 2017 21:05

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu