Nyheter

Nå kommer feieren!

Nå får vi feierne på besøk i Nesna. De begynner feiejobben 2. mai, du kan se feieplanen her. Huseier vil motta varsel i posten om planlagt feiing. Da er det viktig at du setter opp stige, slik at feieren kan få tilgang til pipa di. Det er ikke feieren sitt ansvar at pipa di blir feid, det er ditt ansvar som huseier.

Lav gjennomføringsgrad i Nesna

Gjennomføringsgraden for både feiing og tilsyn er lav i Nesna. Dette er bekymringsverdig ut fra ett brannforebyggende perspektiv.
Det fører i realiteten også til et ganske betydelig merarbeid for feietjenesten, når feieren må besøke et bygg som ikke er klargjort for feiing.
Det er derfor viktig at du tar kontakt med feietjenesten dersom du av en eller annen grunn blir forhindret fra å gjøre klart for feiing, eller dersom du ikke ønsker feiing.
Kontaktinformasjon til feietjenesten finner du her.

Det finnes 980 pipeløp i Nesna. Av disse er 655 registrert i bruk. Alle pipeløp skal ikke feies hvert år, men i 2016 var det kun 198 av til sammen 444 planlagte feiinger som kunne gjennomføres. Det vil si at det var hele 246 pipeløp som ble besøkt av feieren i Nesna, men som ikke ble feid. Årsaken kan være at det det ikke var gjort klart for feiing, eller at det av andre årsaker ikke kunne gjennomføres feiing.

vedkubber

Hvorfor må vi feie?

Feieren rengjør skorstein, røykkanaler og sotuttak. Minst like viktig er det at feieren samtidig gjennomfører kontroll med de deler av skorsteinen som er tilgjengelig under besøket. Ved skader på deler av skorsteinsløpet kan røyk og varme smitte til andre bygningsdeler og medføre stor fare for brann.

Beksot

Dersom det danner seg beksot i røykrøret, kan man risikere pipebrann. Beksot er et svært hardt og blankt sotbelegg som dannes i pipa ved ufullstendig forbrenning.
Rått brensel og for liten trekk bidrar til bek på innsiden av pipa. Grunn: Man når ikke temperaturer som kreves for å få til en fullstendig forbrenning av røykgassene fra ovnen. Beksot er lett antennelig. Det er den mest brennbare sottypen. Mye beksot i skorsteinen utgjør derfor stor pipebrannfare. Pipebrann kan føre til høy temperatur, noe som kan skade skorsteinen og føre til brann i bygningen.

Miljøhensyn

Sot i pipa medfører større utslipp av partikler. I tillegg til regelmessig feiing, har det stor betydning hvordan du fyrer. Dersom du fyrer med fuktig ved, er det 10 - 30 ganger høyrere sot- og partikkelutslipp enn om du bruker tørr ved. Det er også viktig å raskt få opp temperaturen, slik at varmen brenner opp sot og røyk. Du finner mer informasjon om feiing og fyring på feietjenestens nettsider. I videoen nederst i artikkelen kan du se hvordan du kan fyre riktig.

Hytter

I 2016 ble det innført et nasjonalt krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. Det er ikke planlagt feiing og tilsyn i fritidsboliger i 2017, men hytteeiere og andre med fritidsbolig kan henvende seg til feietjenesten, så utfører vi tjenestene i det omfang vi rekker over.

 

Sist redigerttirsdag, 23 mai 2017 21:06

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu