Logo
Skriv ut denne siden

Mobilt bredbånd på Strandlandet m.m. kommer!

Mobilt bredbånd på Strandlandet m.m. kommer!

Nesna kommune i samarbeid med Leirfjord kommune har gleden av å informere om at det nå er tegnet avtale med Telenor angående framtidig forsyning med mobilt bredbånd.
Dekningsområdet omfatter Strandlandet på Nesna, sjøareal og Levang side. Byggestart er planlagt så fort som mulig i 2017, byggetid maks. 16 måneder. Det vil si at anlegget settes i drift i august 2018 senest.

I sammenheng med den basestasjonen som skal plasseres i Nesna er det nødvendig å tegne nødvendig(e) grunneieravtale(r). Her har vi tett og god kontakt allerede, men Telenor foretar en del "finregning" for tiden for å optimalisere plasseringen av den basesatsjonen. Dette med sikt på optimal bredbåndforsyning. Vi kommer med mer informasjon i sammenheng med konkret byggestart.

Sist redigerttorsdag, 06 april 2017 13:12
Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515