Nyheter

Innbydelse til åpen anbudskonkurranse - Vintervedlikehold 2017-2020

Innbydelse til åpen

Anbudskonkurranse MED FORHANDLING

Nesnas kommune ber om tilbud på vintervedlikehold av kommunale veier for sesongene 2017/2018-2019/2020, med opsjon på forlengelse i 1 år.

Tilbudsfrist: 12.05.2017, kl. 15:00

Anbudsdokument er lagt ut på www.doffin.no og på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no

Papirene kan også fås ved henvendelse til Nesna kommune, Plan og utvikling

 

Sist redigerttorsdag, 20 april 2017 17:57

Logg inn