Nyheter

Skrantesjuke hos hjortedyr

Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto

I forbindelse med at det har blitt påvist tilfeller av skrantesjuke hos hjortedyr og elg i Norge går Mattilsynet ut med informasjon om nye tiltak for å begrense spredning av sykdommen. Det er innført forbud mot luktestoff, og begrensninger for fôring og bruk av saltslikkestein til hjortedyr. Det er heller ikke lov å flytte levende hjortedyr over fylkes- eller landegrenser, og Mattilsynet må varsles ved sykdom på hjortedyr.

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Sykdommen er dødelig for dyr, men har aldri smittet til mennesker. Det er viktig å presisere at det ikke er påvist smitte til mennesker verken gjennom kontakt med dyr eller ved inntak av kjøtt.

Det er ikke påvist tilfeller nord for Selbu, men Mattyilsynet har stort fokus på prøvetaking for å kartlegge tilfeller og eventuell spredning. Dersom du ser hjortedyr som viser nevrologiske eller adferdsmessige forstyrrelser eller er generelt svekket, skal Mattilsynet varsles. Det samme gjelder hvis dyr over 12 måneder har dødd eller blitt avlivet, og det ikke var til slakt som skal brukes til mat.
Dette kan meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

For mer informasjon om sykdommen og Mattilsynets tiltak: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke/nye_tiltak_for_aa_begrense_spredning_av_skrantesjuke_hos_hjortevilt.23384

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu