Nyheter

Klare for å jobbe med omstilling

Bjarte Reve og Øyvind Steinslett Foto: Hilde V. Falch Bjarte Reve og Øyvind Steinslett

Bjarte Reve fra Asker og Øyvind Steinslett fra Nesna har takket ja til stillingene henholdsvis som programleder og programutvikler for omstilling i Nesna.

Begge har bakgrunn som økonomer. Bjarte Reve er i dag partner i et konsulentfirma der han har vært rådgiver for ledere innen forretningsutvikling. I tillegg er han lokalpolitiker i hjemkommunen Asker.  Øyvind Steinslett har tidligere 22 års erfaring fra universitets- og høgskolesektoren.

Nå ser de frem til å komme i gang med oppgavene som venter.

– Fremover nå skal vi utlyse omstillingsmidler som næringslivet kan søke på. Videre handler det om å legge en plan for 2022, sier Bjarte som velger å fokusere på mulighetene fremover. –  Nesna har fantastiske muligheter som porten til øyriket på Helgeland, og for meg er motivasjonen for jobben som skal gjøres; styrket reiseliv, havnæring, industri, høyere utdanning og nye arbeidsplasser. Øyvind legger til;

– For å lykkes med dette er det viktig Nesna fremstår som et sted hvor fremtidige arbeidstakere ønsker å bosette seg. Han trekker frem viktigheten av stedsutviklingsprosessen som foregår i kommunen nå.
– Stedsutvikling er et sentralt element i forhold til nye bedrifters evne til å rekruttere ansatte utenfra egen region. Det blir derfor svært viktig med et tett og godt samarbeid med Halvor Hilmersen, som er samfunns- og næringsutvikler i Nesna kommune, sier Øyvind.

Når vi spør om hvor Nesna er om 5 år, er svarene positive.

– Jeg tror vi ser livskraftig lokalsamfunn i selve Nesna og på øyene. Tomma har jo et veldig sterkt næringsliv allerede. Nesna skal også være en JA-kommune for næringslivet og for innbyggerne våre, slik at gode ideer raskt kan settes ut i livet, sier Bjarte.

Hjørnesteinsbedriften Høgskolen i Nesna har i mange år vært svært viktig for Nesna. Begge de nyansatte er enige om at høyere utdanning på Nesna vil være viktig også fremover.

– Før fusjonen der Høgskolen i Nesna ble en del av Nord universitet, følte jeg at jeg jobbet i en organisasjon der alle gjorde sitt beste for at virksomheten på Nesna skulle videreutvikles. Jeg kommer nå fra en jobb ved Nord universitet, en institusjon som ikke har hatt som mål å utvikle virksomheten på Nesna, snarere tvert imot, sier Øyvind.

– Selvsagt skal vi få høyere utdanning tilbake til Nesna. Det er jo en kjerneoppgave, sier Bjarte.

Logg inn