Nyheter

IT-jobb i NAV via hjemmekontor på Nesna?

Leder for NAV-Nesna, Sigmund Nilssen og Martin Strand vil gjerne ha nye NAV-kollegaer til Nesna. Foto: Hilde V. Falch Leder for NAV-Nesna, Sigmund Nilssen og Martin Strand vil gjerne ha nye NAV-kollegaer til Nesna.


I lys av korona, men også generelt ut fra trenden i samfunnet, vil stadig flere arbeidsgivere åpne for at ansatte ikke lengre må samlokaliseres på ett arbeidssted. NAV er en av disse arbeidsgiverne som nå gir ansatte mulighet for hjemmekontor med tilknytning til lokale kontor. 

Velkommen til Nesna

NAV vil veldig gjerne ønske flere kollegaer velkommen til Nesna. Det er fortiden utlyst 10 IT-stillinger i NAV der du kan du kombinere hjemmekontor med fysisk arbeidsplass ved NAV-Nesna. Du vil være ansatt i IT-avdelingen i Oslo. På Nesna har NAV et lokalkontor med fem ansatte, alle med ulike ansvarsområder.

– Vi er glade for at NAV-Nesna og kommunen stiller kontorlokaler til disposisjon etter behov dersom søkere på slike stillinger ønsker seg til Nesna kommune, sier Martin Strand fra NAV lokalt.– Vi mener det er bra at NAV trekker frem denne muligheten for sysselsetting. Ved hjelp av hjemmekontor med tilknytning til lokale kontor kan vi ta i bruk kompetansen som finnes i distriktene.

Kommunen bidrar

Fra Nesna kommune sin side, møtes initiativet fra NAV med begeistring.

Samfunns- og næringsutvikler Halvor Hilmersen påpeker at kommunen har gode kontorlokaler som kan benyttes i gode arbeidsfellesskap, så vel som boliger, barnehageplass og skole. 

– På Nesna vil vi gjerne legge til rette for såkalt «remote working», eller fjernarbeid. I tillegg har vi et spennende, trygt og godt lokalsamfunn som er en utmerket ramme for både arbeid og fritid. 

– Ved ansettelse med fysisk arbeidsplass ved NAV-Nesna, ser vi ikke bort fra at dette kan tilpasses og videreutvikles ytterligere, sier leder Sigmund Nilssen.Nyttige lenker:

Bli med på NAV sin digitale faglunsj 29. oktober

Nav søker senior Fullstack-utviklere i hele Norge.
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ddcaf11c-9c97-4063-a247-85097f2404ce

Nav søker senior Frontend-utviklere i hele Norge
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/d5d85398-9f53-4161-a4a5-52c4653f41d5

Nav søker senior Backend-utviklere i hele Norge
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/38afe237-4b3e-4b46-b351-da931d0baef9

Nav søker senior Plattform-utviklere i hele Norge
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7dfc2e26-0879-4227-894a-ddc37b03559c

NAV Kubernets-baserte applikasjonsplattform:
https://nais.io

Nav IT på github:
https://github.com/navikt

Nav sitt designsystem:
https://design.nav.no

 

Sist redigertfredag, 22 oktober 2021 08:16

Logg inn