Nyheter

Nesna kommune best på Helgeland, og tredje best i Nord-Norge i årets åpenhetsbarometer

Solveig Hals og Webe Buschmann i Servicetorget står alltid klar til å hjelpe Nesnas innbyggere. Foto: Hilde V. Falch Solveig Hals og Webe Buschmann i Servicetorget står alltid klar til å hjelpe Nesnas innbyggere.

Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har sett på hvor åpne kommunene i Norge er, og i den forbindelse publisert Åpenhetsbarometeret. Med åpenhet menes i hvilken grad kommunene gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at allmenheten får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutninger.

Best ut nasjonalt kom kommunene Grimstad og Modalen, begge med 29,5 poeng av maksimalt 34.5 poeng. Her kommer Nesna på 18 plass med 24 poeng. Imidlertid, blant Nord-Norges kommuner ligger Nesna på tredje plass, kun passert av Harstad og Fauske. Nesna er også på andre plass i Nordland og aller best på Helgeland!


Et utvalg av kriteriene som ligger til grunn for evalueringen i åpenhetsundersøkelsen:

  • Behandlingstid, som er sjekket ved å sende samme innsynskrav til alle kommunene.
  • Postliste på kommunens hjemmeside og status for blant annet søkefunksjon.
  • Nettsiden ble sjekket for diverse vesentlig informasjon for innbyggere og allmenhet.


Ordfører Hanne Davidsen sier hun er veldig glad for at Nesna gjør det så bra nasjonalt på Åpenhetsbarometeret.

‑ Innsyn og åpenhet i kommunen er svært viktig i lokaldemokratiet, og jeg takker de tilsatte på servicetorget og ellers i kommunen for å håndtere postjournaler, innsynskrav og informasjon på nettsider på en så god måte, sier Davidsen.


Les mer om åpenhetsundersøkelsen 

Sist redigertmandag, 04 oktober 2021 14:39

Logg inn