Nyheter

Nordland fylkeskommune bidrar til utvikling i Nesna gjennom støtte og kunnskap

9,5 millioner kroner til Nesna 

Fylkesråd Linda Helen Haukland.Susanne Forsland Nordland fylkeskommune godkjenner omstillingsplan for 2021- 2026 og handlingsplanen 2021 for omstillingsarbeidet i Nesna kommune, og innvilger samtidig et tilskudd 9, 5 millioner kroner til omstillingsarbeidet. - Målet er å skape 250 nye arbeidsplasser på seks år, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland.

- Bakgrunnen for at staten har gått inn med omstillingsmidler i Nesna er at sysselsettingen er redusert betydelig gjennom Nord universitets vedtak og prosess med å legge ned Campus Nesna i 2022. Omstillingsprogrammet er satt for Nesna i perioden 2021- 2026. Nesna kommune går nå inn i gjennomføringsfasen av omstillingen,  sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Helt avgjørende

- Vi er veldig glade for denne støtten, den er helt avgjørende at vi komme i gang med omstillingen. Vi har gode planer som er godt forankret i kommunen. Nå er vi veldig klare for å starte opp!, sier ordfører på Nesna, Hanne Davidsen.

Ordføreren forteller at omstillingsplanen har fem hovedarbeidsområder: Industri, havbruk, eksisterende bedrifter, offentlige arbeidsplasser og opplevelsesnæringer.

Les hele fylkesrådssaken om omstillingsbevilgningen her

Sist redigertonsdag, 08 september 2021 14:37

Logg inn