Nyheter

Nytt senter for velferdsteknologi i Nesna: VelTek - Stua

Hvordan bo trygt hjemme lengst mulig? Hvordan styrke kompetansen i velferdsteknologi hos helsearbeidere som står i det daglige trykket? Hvordan gi en helsefaglig utdanning som gir relevant kontakt med fagfeltene fra dag én?

Torsdag 17.juni kl. 12.00 er det offisiell åpning av VelTek-stua.

VelTek-stua på Nesna er en øvingsleilighet innen velferdsteknologi og Smart House for brukere, ansatte, elever og studenter. Formålet er å få kjennskap og kompetanse gjennom øving, slik at velferdsteknologi blir implementert på en naturlig måte.

VelTek-stua drives av Kristen Videregående skole i Nordland (KVN) i samarbeid med Nesna kommune, og er rettet mot IT- og helse-oppvekstfagelever, ansatte i helsesektoren og potensielle brukere.

Dagens situasjon er at det er for lite kunnskap om mulighetene som finnes både blant brukere og ansatte, hvor produsentene alene definerer bruken. Med VelTek-stua kan man leke og øve seg i trygge omgivelser, og brukere og helsevesen kan sammen identifisere behov og løsninger. Et viktig element er brukerstøtte når man bestemmer seg for hjelpemiddel. Installerte verktøy blir i dag ofte ikke fulgt opp med opplæring. Ved VelTek-stua blir IT-elever sammen med helsefagelever opplært til å følge opp drift og vedlikehold. Leverandører og næringsliv tilbys her en arena for å demonstrere sine produkter i samspill med aktører innen utdanning, helsevesen og mulige brukere.

Nesnas ordfører Hanne Davidsen vil markere starten på en ny virksomhet som kombinerer KVN `s studietilbud med velferdsbehovene i kommunene. Tilbudet vil drive opplæring av elever, brukere og ansatte i samarbeid med en rekke tilbydere og andre aktører innenfor velferdsteknologi. Ansvarlige for VelTek-stua er Stina Rasmussen, lærespesialist i Helse- og oppvekstfag og Kari Rødli Rønning, sykepleier ved KVN.

Sentrale samarbeidspartnere er Easymeeting, Hjelpemiddelpartner, Easy Access, Pensjonistforbundet i Bodø, eldreråd og pensjonistforeningen i Nesna. Flere firma, bedrifter og offentlige virksomheter ønskes velkommen til å bidra med å styrke velferdssamfunnet.

Logg inn