Nyheter

Vaksinering gjennom sommeren i Nesna kommune

Signaler fra myndighetene tilsier at Nesna kommune får økt mengde vaksiner i den perioden mange innbyggerne har ferie og kanskje på reise. Kriseledelsen har, sammen med kommunelegen, sett på hvordan dette kan løses på best mulig måte for å sikre at vaksineringen gjennomføres i tråd med nasjonale prioriteringer samtidig som lokale forhold ivaretas på best mulig måte.
I ferieperioden vil vaksinering gjennomføres på følgende måte:

  • Innkallingstidspunkt: All vaksinering planlegges uka før den skal gjennomføres. De som skal vaksineres påfølgende uke blir oppringt innen fredag kl. 15.00, og vaksinering gjennomføres i hovedsak onsdager. Dersom distribusjon av vaksiner endres kan det bli forandringer lokalt, det vil da komme ny informasjon.
  • Personer som er forhindret fra å møte til innkalt tidspunkt vil bli prioritert ved neste innkalling. Det vil ikke bli registrert hvor lenge den enkelte er forhindret fra å møte, ny innkalling skjer automatisk ved neste innkallingstidspunkt.
  • Du faller ikke ut av prioriteringen selv om du har vært forhindret til å møte til vaksinering flere ganger – du blir kontaktet på nytt inntil du er ferdig vaksinert

Dersom du ønsker å vaksinere deg fyller du ut nettskjemaet som du finner her: Slik foregår vaksineringen i Nesna
Du blir oppringt når det er din tur. Du trenger ikke ta kontakt med kommunen eller legekontoret for å gjøre avtale.  

De nasjonale bestemmelsene regulerer hvordan prioriteringen av befolkningen skal ivaretas, og kommunen kan ikke fravike disse.

Mer informasjon om vaksinasjonsprogrammet og prioriteringer finner du her: Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Kommunen har nå begynt å vaksinere både aldersgruppen 18-24 og 40-44.

Sist redigertfredag, 17 september 2021 10:55

Logg inn