Nyheter

Vaksine mot Covid-19 til alle

Alle innbyggere i Nesna over 18 år kan nå registrere seg for vaksinering mot Covid-19.

Du kan registrere deg ved å benytte skjema på nettsiden til kommune. 
De som vaksineres nå er personer født i 1953 og 1954.

Registreringsskjemaet finner du her: https://www.nesna.kommune.no/selvbetjening/koronavirus/korona-lokalt/item/1064-slik-blir-vaksineringen-i-nesna

Sist redigerttorsdag, 15 april 2021 08:36

Logg inn