Nyheter

Båndtvang i Nesna

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

På våren/forsommeren er det spesielt viktig å holde hund i bånd på grunn av viltets yngletid.  Etter hvert kommer beitedyra ut og da skal de også tas hensyn til. Alle landets kommuner har båndtvang fra 1. april -20. august. En del kommuner som Nesna har egen forskrifter i tillegg med bl.a. utvidet båndtvang.

I Nesna kommune er det båndtvang fra 1. april - 30. oktober. I tillegg skal hunder i Nesna kommune holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.  Det er også båndtvang hele året på turstien opp til Utsikten, i lysløypa og i Bjørndalen.

Les hele forskriften til Nesna her:  

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-06-14-712

Les hundeloven her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

 

Sist redigertfredag, 09 april 2021 12:28

Logg inn