Nyheter

Vaksinering i Nesna 65-85 år

 

Alle beboere ved Nesna sykehjem er nå fullvaksinert og kommunen er i gang med å vaksinere aldersgruppen 65 til 85 år. Har du meldt deg til vaksinering vil du bli kontaktet. 

Det er fortsatt mulig å melde seg til vaksinering ved å bruke skjema som er lagt ut på kommunens hjemmeside (https://www.nesna.kommune.no/selvbetjening/koronavirus/korona-lokalt/item/1064-slik-blir-vaksineringen-i-nesna) eller kontakte legekontoret på tlf. 75 06 72 10. 

Nesna kommune vaksinerer i takt med leveringen av vaksine og i tråd med FHI sine prioriteringer.

 

Logg inn