Nyheter

Digital løsning for bekymringsmeldinger til barnevernet

Digital løsning for bekymringsmeldinger til barnevernet Pixabay

Nå kan bekymringsmeldinger til barnevernet leveres digitalt.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.
Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

 

https://www.nesna.kommune.no/tjenestetilbud/sosial/barneverntjenesten#melding

Hvis man vil være anonym melder så må meldingen sendes per brev eller telefon.

Sist redigerttirsdag, 12 januar 2021 08:59

Logg inn