Nyheter

Landbruk er viktig for Nesna

Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for verdiskapning og sysselsetting i mange kommuner i Nord-Norge. Nibio i samarbeid med flere aktører har nå synliggjort dette i vedlagte rapport. Rapporten viser at verdiskapingen fra landbruket i Nesna er viktig. Målt som bruttoprodukt er det beregnet til 29,3 mill. kroner for Nesna kommune, hvorav ca. 63 % er verdien av varer og tjenester (melk 9,6 mill, sau 7,4 mill., storfekjøtt 3 mill., gris 8,2 mill. og egg 1 mill.) Sysselsettinga er beregnet til 70 årsverk. Nesna ligger på en 18.plass på sysselsetting og en 17. plass på verdiskaping i Nordland fylke. Nesna kommune har plassert seg på 4. plass i fylket på eggproduksjon og svinehold, 9. plass på sau, 14.plass på storfekjøttproduksjon og 22.plass på melkeproduksjon. 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/landbruk-og-reindrift/Naringsutvikling/ny-rapport-om-verdiskaping-og-sysselsetting-i-landbruk-og-landbruksbasert-industri-i-nord-norge/

Logg inn