Nyheter

Retningslinjer i forbindelse med besøk på Nesna sykehjem, oppdatert 24.06

Retningslinjer i forbindelse med besøk på Nesna sykehjem i forbindelse med Covid-19

  1. Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komm på besøk i insitusjonen.
  2. Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
  3. Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres indiviuell vurdering.
  4. Antall besøkende bør ikke være flere enn det nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger tilsier, men det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot covid-19 kan holde minst 1 meter avstand seg imellom.
  5. Besøk skal som hovedregel avholdes på rommet. Unntaksvis i fellesarealene dersom avstandskravet på 1 meter kan opprettholdes og dette er særlig avalt.
  6. Besøkstider oppheves, og besøk kan foretas når som helst på dagen, men besøk bør tilpasses den du skal besøke sin døgnrytme. Besøkende må ikke lenger ringe for å avtale besøk. Besøkende anbefales og bes om å skrive seg opp på liste før de kommer inn på avdelingene.

 

Velkommen!

Sist redigerttirsdag, 29 juni 2021 15:42

Logg inn