Nyheter

Korpset Blanke Messingen fra Handnesøya vinner årets kulturpris!

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 01:00

Årets vinner er en forholdsvis ung Handnesøyværing, som kom til verden i 1994, etter at noen ildsjeler på øya tok initiativ til det.
Denne Handnesøyværingen bidrar til å skape samhold og aktivitet i lokalsamfunnet, og bidrar til integrering, språkopplæring, kulturarrangementer og sosialt fellesskap.
Årets vinner er en levende kulturinstitusjon som bidrar med aktiviteter på øya gjennom hele året; de opptreden på julegrantenningen, i kapellet på julaften og ved å spille ut jula på nyåret. De har konsert i påsken for fastboende og hyttefolk, og de stiller selvsagt opp på 17.mai!
Årets vinner har ifølge et av medlemmene; flat struktur, lav terskel, lavt øvepress og kaffepause hver øving. Det skal være framsnakking og null toleranse for slarv, og alle skal føle seg velkommen.
Årets vinner er altså en 24-åring som for øyeblikket har 13 medlemmer. Prosentvis en meget respektabel andel av befolkningen på øya.

På Handnesøya er det som kjent mange folk fra ulike nasjoner innom for kortere eller lengre perioder. Det har ifølge en annen informant vært russiske sangere som har blitt utmerkede hornister, en tysk felespiller som viste seg å være en fantastisk trommeslager, en amerikansk saksofonist, to tyske klarinettister, en italiener som fikk oppdrag som trommeslager en 17.mai fordi han kunne lese noter og hadde tatt i en tromme før og enda flere til. Alle som kommer til øya blir invitert og involvert, og det er plass til alle i dette korpset!

Den faste besetningen sies å ha et herlig pågangsmot og holder koken jevnt og trutt. Det er en fantastisk gjeng som i høyeste grad gjør et uvurderlig kulturarbeid på øya si. Mange har mye å lære av den innsatsen de gjør både for seg selv og andre som oppholder seg på øya. Det er virkelig noe å være stolt over!

Årets vinner er et symbol på fellesskap, integrering, omtanke og det å ta ansvar for andre og bidra til samfunnet på forbilledlig vis!
Årets vinner er et symbol på inkludering og på hvordan en selv er med på å skape sin egen hverdag positiv og lystbetont.
Årets vinner er i distriktspolitisk ånd og viser at selv om sterke krefter i samfunnet jobber for at folk flest skal bo i byen, så er det i høyeste grad liv laga på bygda!
Noen sa engang at folk flest bor i Kina, vel: På Handnesøya kan man like fullt si at folk flest spiller i korps!

Nesna kommune gratulerer Blanke Messingen med årets kulturpris!

Les mer

Informasjon om driveplikt på jordbruksareal

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 01:00

Jordlovens §8 slår fast at jordbruksareal skal drives. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver jorda selv eller leier den bort. Eieren er ansvarlig for at areal drives. Utgangspunktet for driveplikten er at den skal sikre produksjon av mat, samtidig som hensynet til arealets kulturtilstand og hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform. Driveplikten må anses oppfylt selv om arealet brukes til produksjon av blomster eller hestehold.
Det kan også søkes om fritak for driveplikt.
Kopi av inngått leieavtale skal sendes til kommunen.
I henhold til jordloven §19 skal kommunen og Fylkesmannen føre tilsyn med at bestemmelsene om driveplikt i jordloven §8 overholdes. Kommunen kan pålegge å leie ut arealet eller Fylkesmannen kan fastsette
I disse dager sendes det på ny ut brev til eiere av landbruksareal som ikke driver selv, har inngått leieavtale eller har areal som ligger brakk. Prioritert er de eiendommene som ligger i aktive landbruksområder og der det kan være mulig å leie bort jordbruksarealet slik at det igjen kommer i aktiv drift.

For nærmere opplysninger om driveplikt og jordleieavtale se her:
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Landbrukseiendommer-og-boplikt/

Les mer

BÆSJ og TISS og DOPAPIR....

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert torsdag, 19 april 2018 09:34

BÆSJ

TISS

DOPAPIR

... er alt som skal i do.

Putter du andre ting i do, kan det føre til at rørene tetter seg!

 

DETTE SKAL IKKE I DO!

Q-tips, våtservietter og fett er tre av tingene som tetter igjen kloakkrørene våre og lager problemer.

 

Q-TIPS

Q-tips løser seg ikke opp i vann, og setter seg fast i rørene.

 

VÅTSERVIETTER

Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp, og samler seg i store baller som tetter rørsystemet.

 

FETT

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker uønsket dyr også.

 

Teknisk etat takker for godt samarbeid!

Les mer

Samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve og norskprøve

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert torsdag, 05 april 2018 13:11

Voksenopplæringa gjennomfører følgende prøver i vår:

 • Norskprøve, muntlig 29.-30. mai, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve. Delprøve koster 200,-.
 • Norskprøve, skriftlig 29.-30. mai, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve. Delprøve koster 200,-.
 • Samfunnskunnskapsprøve 19. og 20. juni, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve
 • Statsborgerprøve 19. og 20. juni, pris kr. 600,- dersom du ikke har rett til gratis prøve

Oppmelding til norskprøve skjer ved personlig oppmøte på voksenopplæringa. Påmeldingsfristene er som følger:

 • Norsk: 19.-23. april
 • Samfunnsfag: 14.-21. mai

Ved behov for spesiell tilrettelegging til prøvene - gi beskjed når du melder deg opp til prøven.
Vi er å treffe på kontoret mandag, torsdag og fredag mellom kl. 14.00-15.00.

Les mer

Skoleruta 2018/2019

 • Publisert i Nyheter
 • Sist redigert mandag, 30 november -0001 01:00

Driftsstyret har i sitt møte 22. februar vedtatt følgende skolerute for skoleåret 2018/2019:

 

  Man Tirs Ons Tors Fre Sum Merknader
Aug   2 2 2 2 2 10 Skolestart er 20. august
 Sept  4 4 4 4 4 20  
 Okt 4 4 4 3 3 18 Høstferie: 8.-12. oktober
 Nov  4 4 4 5 5 22  
 Des  3 3 3 3 3 15 Siste skoledag: 21. desember
 Jan  4 4 4 5 4 21 Første skoledag: 3. januar
 Feb  4 4 4 4 4 20  
Mar 3 3 3 4 3 16 Vinterferie: 4.-8. mars
Apr 3 4 3 3 3 16 Påskeferie: 15.-22. april
Mai 4 4 4 4 3 19 Elevfri: 31. mai
Jun 2 3 3 3 2 13

Pinse: 8.-10. juni
Siste skoledag: 20. juni

Sum: 37 39 38 40 36 190  
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu