Nyheter

Gratulerer NesnaTerminalen AS!

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert tirsdag, 23 mai 2017 21:05

NesnaTerminalen AS er tildelt Miljøfyrtårnsertifikat som den første bedriften i Nesna kommune. Bedriften har et stort miljøengasjement og høy standard som miljøfyrtårnbedrift.

Les mer

Informasjon om kommunens T-team for førskolebarn

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert tirsdag, 23 mai 2017 21:06

Nesna kommunes T-team for førskolebarn skal samarbeide tverrfaglig for å hjelpe førskolebarn med ulike behov. Teamet kan sammen med familie og eventuelle samarbeidspartnere prøve å finne løsning gjennom helhetlig tenkning og samordning av ressurser til beste for den enkelte.

Les mer

Nå kommer feieren!

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert tirsdag, 23 mai 2017 21:06

Nå får vi feierne på besøk i Nesna. De begynner feiejobben 2. mai, du kan se feieplanen her. Huseier vil motta varsel i posten om planlagt feiing. Da er det viktig at du setter opp stige, slik at feieren kan få tilgang til pipa di. Det er ikke feieren sitt ansvar at pipa di blir feid, det er ditt ansvar som huseier.

Les mer

Informasjon fra Nordland Fylkeskommune: Redusert tannhelsetilbud fram til august

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert fredag, 07 april 2017 12:32

Redusert tannhelsetilbud i Nesna og Lurøy

Grunnet tannlegemangel fram til i august 2017, vil tilbudet om behandling hos tannlege bli midlertidig begrenset i Nesna og Lurøy kommune.
Rettighetspasienter vil bli ivaretatt som tidligere, fortrinnsvis av tannpleier. Innkallinger for undersøkelser og vurderinger blir ivaretatt
Det vil delvis være tannlege tilstede på Nesna tannklinikk ut mai. Ny fast tannlege til Nesna / Lurøy er ansatt og oppstart planlegges fra ca. 1. august 2017. Det vil i tillegg bli utlyst ytterligere en tannlegestilling til området - rett over påske. Ferieavvikling gjennomføres i juli måned.
Tannklinikkene vil i kommende periode være bemannet med tannhelsesekretærer og tannpleier. For akutt behandling hos rettighetspasienter, vil tannklinikkene i Mo, Selfors, Leirfjord og Sandnessjøen være behjelpelig med behandling. Kontakt formidles gjennom tannhelsesekretærene på de lokale tannklinikkene.

Les mer

Mobilt bredbånd på Strandlandet m.m. kommer!

  • Publisert i Nyheter
  • Sist redigert torsdag, 06 april 2017 13:12

Nesna kommune i samarbeid med Leirfjord kommune har gleden av å informere om at det nå er tegnet avtale med Telenor angående framtidig forsyning med mobilt bredbånd.
Dekningsområdet omfatter Strandlandet på Nesna, sjøareal og Levang side. Byggestart er planlagt så fort som mulig i 2017, byggetid maks. 16 måneder. Det vil si at anlegget settes i drift i august 2018 senest.

I sammenheng med den basestasjonen som skal plasseres i Nesna er det nødvendig å tegne nødvendig(e) grunneieravtale(r). Her har vi tett og god kontakt allerede, men Telenor foretar en del "finregning" for tiden for å optimalisere plasseringen av den basesatsjonen. Dette med sikt på optimal bredbåndforsyning. Vi kommer med mer informasjon i sammenheng med konkret byggestart.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu