Kunngjøringer og høringer

Sakspapirer til formannskapsmøte 27.01.2016

Her er innkalling og sakspapirer til møte i formannskapet den 27.01.2016 kl 1000 på kommunestyresalen. http://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/formannskap/18-sakspapirer-til-formannskapsmote-27-01-2016/file
Les mer

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan, LANGBERGET

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan, LANGBERGET I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-11 har formannskapet i sak 16/15 vedtatt at forslag til ”Detaljreguleringsplan for LANGBERGET” sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks – 6 – uker. Forslaget til reguleringsplanen legger til rette for etterbruk av steinbruddet til næringsformål, boliger i forlengelsen av Kvilhaugvegen, regulering av eksisterende næringsområde på Bjørndalshaugen, samt mindre endringer av detaljreguleringsplanen for Pålsrud. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu