Kunngjøringer og høringer

Bosetting og Mottak ønsker å leie en enebolig

Nesna kommune, bosetting og mottak ønsker å leie en enebolig/leilighet med minst 4 soverom. Ta kontakt med Kristian Sivertsen, avdelingsleder Bosetting på tlf 95099976 eller kristian.sivertsen(a)nesna.kommune.no
Les mer

Stengte veier under Arctic Race

I forbindelse med Arctic Race vil følgende stengningstider gjelde for etappe 3, lørdag 13. august 2016 NESNA - MO I RANA - E12/ E6 - KORGFJELLET
Les mer

OFFENTLIG ETTERSYN - Forslag til detaljreguleringsplan, PlanID 182820070001, Helgeland Lagune

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-11 har formannskapet i sak 28/16 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for ”Helgeland Lagune” sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks – 6 – uker. Forslaget til reguleringsplanen gjelder et område i Skogsøya på Nesna-halvøya hvor det legges tilrette for etablering av en småbåthavn og konsentrert fritidsbebyggelse rundt denne.
Les mer

Møte i Formannskapet 11.05.2016

Her finner du innkalling og sakspapirer til møte i Formannskapet 11.05.2016: http://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/formannskap/30-fsk20160511-sakspapirer/file
Les mer

Formannskapsmøte 11.05.2016

Her finner du innkalling og sakspapirer til møte i formannskapet 11.05.2016: http://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/formannskap/30-fsk20160511-sakspapirer/file
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu