Kunngjøringer og høringer

Høring: Helse og omsorgsplan

Ny helse- og omsorgsplan er nå ute på høring - høringsfrist er satt til 23. mai. Planen finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/helse-og-omsorg/93-helse-og-omsorgsplan/file
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2017 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

EiendomsskattelisteR 2017 til offentlig ettersyn Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2017 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2017 – 31.03.2017. Kommunestyret har i møte 14.12.2016 i sak 58/16 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2017, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 4 promille. Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom.…
Les mer

Frist for å søke barnehageplass 17.03

Frist for å søke barnehageplass i samtlige barnehager i kommunen er 17.03.17 Søknadsskjema fås i servicetorget, eller i de enkelte barnehagene. Søknad kan sendes den enkelte barnehage, eller Nesna kommunes postmottak PostmottakNesna kommuneMovegen 248700 Nesna Vi ønsker alle nye barn velkommen til Nesna kommune!
Les mer

Justering av gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017

Kommunestyret i Nesna har i møte 14.12.2016 i sak 57/16 vedtatt justering av følgende gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017:                                                                                                                                             Gebyr med hjemmel i delingsloven. Gebyr med hjemmel i bygningsloven. Fastgebyr for vann og kloakk. Målt gebyr og pr.m2. Renovasjonsavgifter. Husleiesatser. Eiendomsskatt, feieavgift, tilknytningsavgift og havneavgiftene økes ikke. Mvh Plan og Utvikling
Les mer

PRESSEMELDING AD SALG AV LANGSETVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE:

Som utlyst i prospekt og senere skriv fra Nesna kommune var fristen for å inngi tilbud om kjøp av hele eller deler av Langsetvågen Industriområde satt til den 17.1.2017, klokken 13.00. Tilbudsåpning skjedde klokken 14.00 ved at 4 av kommunens representanter foresto åpningen. Det har innkommet 2 tilbud. Det ene tilbudet gjelder kjøp av hele det areal kommunen har lagt ut for salg, inklusive kaianlegg. Det andre tilbudet gjelder kun kaianlegget med tilhørende grunnarealer. Det er tatt forbehold og forutsetninger…
Les mer

Innkalling til møte i driftsstyret 1. desember

Her finner du innkalling til møte i driftsstyret 1. desember: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/driftsstyret/75-innkalling-til-mote-i-driftsstyret-01-12-16/file Rådmannens forslag til budsjett 2017 finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/driftsstyret/76-budsjett-2017/file
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu