Kunngjøringer og høringer

Mobilt bredbånd på Strandlandet m.m. kommer!

Nesna kommune i samarbeid med Leirfjord kommune har gleden av å informere om at det nå er tegnet avtale med Telenor angående framtidig forsyning med mobilt bredbånd.
Dekningsområdet omfatter Strandlandet på Nesna, sjøareal og Levang side. Byggestart er planlagt så fort som mulig i 2017, byggetid maks. 16 måneder. Det vil si at anlegget settes i drift i august 2018 senest.

I sammenheng med den basestasjonen som skal plasseres i Nesna er det nødvendig å tegne nødvendig(e) grunneieravtale(r). Her har vi tett og god kontakt allerede, men Telenor foretar en del "finregning" for tiden for å optimalisere plasseringen av den basesatsjonen. Dette med sikt på optimal bredbåndforsyning. Vi kommer med mer informasjon i sammenheng med konkret byggestart.

Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2017 TIL OFFENTLIG ETTERSYN

EiendomsskattelisteR 2017 til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2017 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2017 – 31.03.2017.

Kommunestyret har i møte 14.12.2016 i sak 58/16 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2017, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 4 promille.

Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19:

Les mer

Justering av gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017

Kommunestyret i Nesna har i møte 14.12.2016 i sak 57/16 vedtatt justering av følgende gebyrer/avgifter for Plan og utvikling, gjeldende fra 1. januar 2017:                                                                                                                                            

Gebyr med hjemmel i delingsloven.

Gebyr med hjemmel i bygningsloven.

Fastgebyr for vann og kloakk.

Målt gebyr og pr.m2.

Renovasjonsavgifter.

Husleiesatser.

Eiendomsskatt, feieavgift, tilknytningsavgift og havneavgiftene økes ikke.

Mvh

Plan og Utvikling

Les mer

Advarer mot uvettig bålbrenning

Emne: Pressemelding fra Norsk brannvernforening: Advarer mot uvettig bålbrenning

Pressemelding 21.6.2016

 

Advarer mot uvettig bålbrenning

 

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

- Folk som vil brenne bål sankthansaften, må sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for sin kommune, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

Han viser til at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild nær skog og utmark. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden.

- Det er dessuten verdt å merke seg at det å gjøre opp ild handler om mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel også bruk av engangsgriller, poengterer Hagen.

 

Unngå miljøavfall

Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan være ulovlig, men også hva som brennes. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Brannvernforeningen minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

 

Advarer mot bensin

- Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker Hagen.

Før bålet tennes bør man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.

 

Se lenke for skogbrannfare:

http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare

Kontaktperson for media:

Informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening

Mobiltelefon: 416 11 030

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu