Kunngjøringer og høringer

Borgerlig vigsel

Velkommen til borgerlig vigsel i Nesna kommune!

Fra 01.01.2018 har kommunene overtatt ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Det betyr at dere som skal gifte dere borgerlig blir viet av en av dem som kommunestyret har gitt vigselsmyndighet.

Vigsesmyndighet

I Nesna kommune har disse vigselsmyndighet:

  • Ordfører Hanne Davidsen
  • Varaordfører Finn Rindahl
  • Politisk sekretær Solveig Hals

I utgangspunktet er det ordfører som vigsler i Nesna kommune. De andre trer inn om ordfører er forhindret. Brudefolket kan komme med ønsker om hvem de ønsker skal gjennomføre seremonien. Ønsker blir innvilget om dette er praktisk mulig.

Før dere gifter dere

Alle som oppfyller ekteskapslovens vilkår for å inngå ekteskap kan gifte seg i Nesna kommune.
Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaene på Skatteetatens side. Hvis dere begge har norsk personnummer eller D- nummer kan dere søke digitalt. Hvis ikke skal ferdig utfylte skjema sendes til deres lokale skattekontor.
Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver deretter ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan videresende den til Nesna kommune i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten til: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Den kan også leveres direkte til Servicetorget i Nesna kommune.
Vær obs på at det er original attest som må leveres eller sendes til Nesna kommune. Dette må skje senest 14 dager før vielse.
Prøvings attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

På selve dagen må dere som skal vigsles vise godkjent legitimasjon. Det må være to myndige vitner tilstede under seremonien, dette kan være forloverne eller to andre personer. Om dette avtales på forhånd kan Nesna kommune stille med vitner.

Dato, tidspunkt og pris

Vigsler gjennomføres fredag fra klokken 9 til 15. Brudefolket kan komme med ønske om vigsel en annen ukedag i samme tidsrom. Om det er praktisk mulig vil vigsler ta hensyn til ønsket.

Vigslene finner sted på ordførers kontor eller i kommunestyresalen i Administrasjonsbygget.
Det tilrettelegges for at vigselen har en seremoniell karakter som oppleves høytidelig og verdig. Det borgerlige vigselsformularet benyttes. Vigselen gjennomføres på norsk, men kan etter særskilt avtale også gjennomføres på engelsk. Seremonien kan etter brudefolkenes ønske tilpasses med f. eks. musikk og tekstlesning. Slike tilpasninger må avtales på forhånd, og organiseres av brudefolkene selv. Nesna kommune forbeholder seg retten til å vurdere hva som skal tillates av ekstra innhold.

Tilbudet er gratis for alle som har lovlig opphold i Norge når den gjennomføres innenfor oppsatt tid og på administrasjonsbygget i Nesna. Hvis vigselen etter særskilt forespørsel og avtale gjennomføres på annet tidspunkt eller sted må brudefolkene dekke kommunens nødvendige kostnader.
Etter seremonien vil vigselsverten fylle ut melding om vigsel/vigselsbok. Denne skal underskrives av brudefolket og vitnene. Brudefolket mottar en kopi av denne. Originalen sendes Skatteetaten, som deretter utsteder vigselsattest.
Henvendelse og spørsmål

Bestilling av vigsel i Nesna kommune sendes som e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . I e-posten oppgis navn på brudefolkene, e-postadresse, telefonnummer, ønske om dato og tid. Kopi av prøvingsattesten legges ved hvis mulig.
Henvendelser og spørsmål kan også rettes per telefon til +47 75 06 70 00.
Ved henvendelse vil vigselsvertene kontakte brudefolkene for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu