Kunngjøringer og høringer

Navnesak Hugla, Tomma, Mathildebekken - kommunen ber om innspill til navn og skrivemåte

I forbindelse med fastsetting av adressenavn i Nesna har Kartverket startet navnesak for skrivemåten av navna Hugla og
Tomma samt navneledd og navn avleda av disse øynavna i Nesna kommune. Navnesaken startes på oppfordring fra Språkrådet som har gitt
tilråding i sak om fastsetting av nye vegnavn og skrivemåter i Nesna. Som en følger av at det er startet navnesak utsatte kommunestyret
vedtak av adressenavn for hovedvegene på Hugla (FV7386) og Tomma (FV7384).
Oppstartsbrev fra Kartverket og Språkrådet kan leses her:
Kartverket reiser samtidig navnesak for navnene Tomtinden, Tomtindvatnet og Mathildebekken. Dette er navn som er meldt inn til
Kartverket av lokalkjente personer via tjenesten «Rett i kartet».
I eksisterende kart- og navnebaser er navnene Breitinden og Nesnabekken brukt.
Se kartvedlegg:  pdf Kartvedlegg (322 KB)

Nesna kommune ber om innspill fra lokalkjente på navnebruk og skrivemåte i begge sakene.
Skjema med liste over navnene i saken kan lastes ned her:
pdf Navnesaksskjema sak 2022 175 1828 Nesna kommune (267 KB)

Ved innsending av uttalelser ber vi om at det refereres til nr. i listen og at eventuelle spørsmål i kommentarfeltet besvares.
For navn nr. 10, 11, 22, 23 ,24 og 25 er kommunen vedtaksmyndighet for fastsetting av navn og skrivemåte. Nesna kommune
vil sammenfatte innkomne uttalelser og oversende disse til Kartverket/Språkrådet med kommunens uttalelse til saken.

Uttalelser sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 01.08.2022.


Referanser til saken:
Les mer

Vedtatte adressenavn for veger i Nesna

Kommunestyret har i møte 18.05.2022 vedtatt adressenavn og skrivemåte for til sammen 22
veiparseller på Strandlandet, Nesnastranda, Hugla, Handnesøya og Tomma.
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om stadnamn.

De som har klagerett etter loven er tilskrevet.

Vedtak av adressenavn for hovedvegene på Hugla (FV7386) og Tomma (FV7384) ble utsatt.
Dette fordi Språkrådet har bedt om at det reises navnesak for skrivemåten av navnene Hugla og Tomma,
samt navn i Nesna som er avledet av disse øynavnene.

Oversikt vedtatte adressenavn og kart over parsellene:
pdf Oversikt vedtatte adressenavn (96 KB)
pdf Kart adresseparseller og adressenavn (457 KB)
pdf Saksfremlegg med vedlegg KST 18052022 (2.67 MB)
pdf Saksprotokoll Fastsetting av nye adresse vegnavn i Nesna kommune (61 KB)


Les mer

Fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune, lokal høring

Med hjemmel i matrikkellova og stadnamnlova har Nesna kommune vedtatt å starte navnesak for veger og områder i kommunen
som ikke allerede er tildelt adressenavn. Formålet med arbeidet er å fastsette vegnavn og etter det tildele adressenummer i alle områder hvor det i dag er tildelt matrikkeladresser (gnr./bnr.).

Områdene som omfattes av navnesaken er Nesnastranda, Strandlandet, Hugla, Handnesøya og Tomma.

For områdene er det utarbeidet forslag til adresseparseller og vegnavn som her sendes ut på lokal høring.  En adresseparsell er en vegstrekning/område som gis felles adressenavn.
Forslag til inndelingen av adresseparsellene tar utgangspunkt i Kartverkets veiledning om at kortere sideveger med få hus adresseres til hovedvegen de går ut fra.

Navneforslagene tar i hovedsak utgangspunkt i kjente stedsnavn, og skriveformen som er godkjent av stedsnavntjenesten i Språkrådet, samt registrert i Sentralt stadnamnregister.
Skriveformen -veg (alternativt -vei) er brukt fordi dette er en språknøytral form og er brukt i alle eksisterende vegnavn i Nesna.

Forslagene sendes nå ut på lokal høring der kommunen ber om innspill til parsellene og navneforslagene.
Innspill sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 23.10.2021.

Høringsdokumenter:
Hugla, forslag til adresseparseller og navn     pdf Hugla - vegnavn (223 KB)
Handnesøya, forslag til adresseparseller og navn     pdf Handnesøya - vegnavn (193 KB)
Tomma, forslag til adresseparseller og navn     pdf Tomma - vegnavn (226 KB)
Nesnastranda, forslag til adresseparseller og navn     pdf Nesnastranda - vegnavn (242 KB)
Strandlandet, forslag til adresseparseller og navn     pdf Strandlandet - vegnavn (184 KB)

Henvisinger:
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen
melbet betwinner
brazzers naughty america brazzers porno xhamster

Logg inn