Kunngjøringer og høringer

Kokevarsel for abonnenter på Einmoen vannverk

Kokevarsel for abonnenter på Einmoen vannverk

Ved en rutinekontroll er det påvist verdier av E. coli ved i vannledningsnettet.

Nesna kommune tar forholdsregler og anmoder abonnenter om å koke vannet frem til ny melding sendes ut.
Vann som skal drikkes eller benyttes til matlaging anbefales kokt (kokepåbud), men ellers kan vannet brukes som normalt.

Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling. http://fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel

Kokevarslet gjelder kun abonnenter som mottar vann fra Einmoen Vannverk

Nesna kommune følger opp saken i tråd med interne rutiner. Mattilsynet er varslet.

 

Sist redigerttorsdag, 16 januar 2020 12:49

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu