Kunngjøringer og høringer

EIENDOMSSKATTELISTER 2019 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2019
ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2019 – 31.03.2019.
 
Kommunestyret har i møte 19.12.2018 i sak 64/18 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2019, jfr
Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 5 promille.
 
Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert
om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19:
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker
frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i
samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er
klaga på same grunnlag tidlegare år.»
 
Eventuell klage sendes innen 16.04.2019 til:
Nesna kommune
Eiendomsskattekontoret
Movegen 24
8700 Nesna
Eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune på tlf. 75 06 70 00.
 
Liste over skattlagte eiendommer samt eiendommer som er innvilget helt eller delvis fritak kan sees på Nesna rådhus eller lastes ned her.
 
 
Sist redigerttorsdag, 28 februar 2019 10:56

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu