Kunngjøringer og høringer

Utleieboliger søkes på Husby, Tomma i Nesna kommune for tilvisningsavtale.

Utleieboliger søkes på Husby, Tomma i Nesna kommune for tilvisningsavtale med Nesna kommune og finansiering gjennom Husbanken

Nesna kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger på Husby, Tomma. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil primært være vanskeligstilte på boligmarkedet.

Nesna kommune har behov for tilvising til 8 utleieboliger. Vi ønsker 4 boliger med ett soverom og 4 boliger med to soverom.. Boligene skal ha høy standard på samme nivå som nye eierboliger.

Nesna kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviseren.no

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi i rangert rekkefølge vektlegge:

  1. Husleienivå
  2. Kvalitet, boligstandard og utforming
  3. Tidspunkt for ferdigstillelse

Boligutbyggere må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan som viser beliggenhet og planer for utvikling av tomten.          

 

Tidsfrist: Interessenter bes henvende seg skriftlig til Nesna kommune innen torsdag 31. januar 2019

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere behandles konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Kontaktperson: Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Nesna kommune v/Kristian Sivertsen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf: 95099976

Eller Halvor Hilmersen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf: 93248441

Videre fremdrift:

Kommunen vil invitere aktuelle aktører til et tilbydermøte torsdag 17 januar 2018 på Tomma for presentasjon av utleieselskap og prosjekt.

Til et eventuelt tilbydermøte må det foreligge:

  • Firmaattest
  • Dokumentert gjennomføringsevne
  • Årsregnskap for 2017 inkl. noter/ revisor/styrets beretning
  • Regnskap hittil i år eller åpningsbalansen for nyetablerte selskaper
Sist redigertmandag, 17 desember 2018 14:34

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu