Logo
Skriv ut denne siden

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002, DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002,  DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK
Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
 
Som det fremgår av vedtaket er deler av planområdet unntatt rettsvirkning og vil bli underlagt videre behandling.
 
Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på
Nesna rådhus, Movegen 24, samt på kommunens internettside og vedtaket kunngjøres i Rana Blad.
Regionale myndigheter, høringsparter, berørte grunneiere og naboer tilskrives direkte. 
 
Frist for å klage på vedtaket er satt til 13.12.2018 – tre uker fra denne kunngjøring.
Krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningsloven kap. 15 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
 
Orientering om klageadgang:  pdf Reguleringsplan informasjonsskriv klagerett (616 KB)
 
Saksdokumenter
Saksprotokoll (vedtak):  pdf Langsetvågen Industripark saksprotokoll KS (308 KB)
Saksfremlegg:  pdf Langsetvågen Industripark saksfremlegg KS (1.29 MB)
Brev fra Mo Industripark til kommunestyrets medlemmer, datert 16.10.2018:  pdf MIP brev til kommunestyrets medlemmer 20181016 (3.65 MB)
Plankart:   pdf Langsetvågen Industripark plankart KS 20181017 (2.02 MB)
Planbestemmelser:  pdf Langsetvågen Industripark planbestemmelser KS 20181017 (143 KB)
Planbeskrivelse:  pdf Langsetvågen Industripark planbeskrivelse KU KS20181017 (2.90 MB)
 
Andre dokument
ROS-analyse:  pdf Langsetvågen I ROS analyse (1.33 MB)
Konsekvensutredning naturmangfold:  pdf Langsetvågen I KU naturmangfold (1.94 MB)
Konsekvensutredning reindrift:  pdf Langsetvågen I KU reindrift (1.57 MB)
Konsekvensutredning vannmiljø:  pdf Langsetvågen I KU vannmiljø (1.14 MB)
Notat bølgeforhold:  pdf Langsetvågen I NOTAT bølgeforhold (839 KB)
Notat strømforhold:  pdf Langsetvågen I NOTAT strømforhold (432 KB)
Planprogram:  pdf Langsetvågen I Planprogram (2.17 MB)
 
Sist redigertlørdag, 17 november 2018 14:04
Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515