Logo
Skriv ut denne siden

Møte i Formannskapet 11.05.2016

Her finner du innkalling og sakspapirer til møte i Formannskapet 11.05.2016:

http://www.nesna.kommune.no/filarkiv/politikk/formannskap/30-fsk20160511-sakspapirer/file

Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515