Kunngjøringer og høringer

Innkalling til møte i formannskapet 4.11.2015

Onsdag 4. november er det klart for møte i formannskapet, og følgende saker skal opp til behandling:

  • 15/86: Søknad om tilskudd fra næringsfondet – «OBLIGATO»
  • 15/118: Søknad om tilskudd fra næringsfondet
  • 15/123: Søknad om tilskudd fra næringsfond – innkjøp av livdyr
  • 15/87: Lønnspolitisk plan

Sakspapirene og vedlegg finner du under:

pdf Innkalling formanskapsmøte 04.11.2015 (873 KB)

pdf Vedlegg sak 6-15 (1.38 MB)

pdf Vedlegg sak 7-15 (222 KB)

Sist redigerttirsdag, 27 oktober 2015 20:53

Logg inn