Logo
Skriv ut denne siden

Vedtatte adressenavn for veger i Nesna

Kommunestyret har i møte 18.05.2022 vedtatt adressenavn og skrivemåte for til sammen 22
veiparseller på Strandlandet, Nesnastranda, Hugla, Handnesøya og Tomma.
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om stadnamn.

De som har klagerett etter loven er tilskrevet.

Vedtak av adressenavn for hovedvegene på Hugla (FV7386) og Tomma (FV7384) ble utsatt.
Dette fordi Språkrådet har bedt om at det reises navnesak for skrivemåten av navnene Hugla og Tomma,
samt navn i Nesna som er avledet av disse øynavnene.

Oversikt vedtatte adressenavn og kart over parsellene:
pdf Oversikt vedtatte adressenavn (96 KB)
pdf Kart adresseparseller og adressenavn (457 KB)
pdf Saksfremlegg med vedlegg KST 18052022 (2.67 MB)
pdf Saksprotokoll Fastsetting av nye adresse vegnavn i Nesna kommune (61 KB)


Sist redigerttorsdag, 16 juni 2022 10:59
Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515