Kunngjøringer og høringer

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og ungeBarne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.

Les mer om tilskuddsordningen på Bufdirs nettsider.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Hvem kan søke
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Se tilskuddsordningens nettside for utfyllende informasjon.

For mer informasjon:
Tilskuddsordningens nettside
Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
Veileder for søkere

Søknadsfristen er 17.desember 2021.
Regelverk, søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på Bufdir.no.

Sist redigertonsdag, 15 desember 2021 08:46

Logg inn