Kunngjøringer og høringer

Kunngjøring om offentlig ettersyn av økonomiplan og årsbudsjett

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 legges herved ut til offentlig ettersyn.
Budsjett og økonomiplan skal behandles i kommunestyret 08.12.2021.

Sist redigertonsdag, 24 november 2021 19:27

Logg inn