Kunngjøringer og høringer

Fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune, lokal høring

Med hjemmel i matrikkellova og stadnamnlova har Nesna kommune vedtatt å starte navnesak for veger og områder i kommunen
som ikke allerede er tildelt adressenavn. Formålet med arbeidet er å fastsette vegnavn og etter det tildele adressenummer i alle områder hvor det i dag er tildelt matrikkeladresser (gnr./bnr.).

Områdene som omfattes av navnesaken er Nesnastranda, Strandlandet, Hugla, Handnesøya og Tomma.

For områdene er det utarbeidet forslag til adresseparseller og vegnavn som her sendes ut på lokal høring.  En adresseparsell er en vegstrekning/område som gis felles adressenavn.
Forslag til inndelingen av adresseparsellene tar utgangspunkt i Kartverkets veiledning om at kortere sideveger med få hus adresseres til hovedvegen de går ut fra.

Navneforslagene tar i hovedsak utgangspunkt i kjente stedsnavn, og skriveformen som er godkjent av stedsnavntjenesten i Språkrådet, samt registrert i Sentralt stadnamnregister.
Skriveformen -veg (alternativt -vei) er brukt fordi dette er en språknøytral form og er brukt i alle eksisterende vegnavn i Nesna.

Forslagene sendes nå ut på lokal høring der kommunen ber om innspill til parsellene og navneforslagene.
Innspill sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 23.10.2021.

Høringsdokumenter:
Hugla, forslag til adresseparseller og navn     pdf Hugla - vegnavn (223 KB)
Handnesøya, forslag til adresseparseller og navn     pdf Handnesøya - vegnavn (193 KB)
Tomma, forslag til adresseparseller og navn     pdf Tomma - vegnavn (226 KB)
Nesnastranda, forslag til adresseparseller og navn     pdf Nesnastranda - vegnavn (242 KB)
Strandlandet, forslag til adresseparseller og navn     pdf Strandlandet - vegnavn (184 KB)

Henvisinger:
Sist redigertmandag, 27 september 2021 12:29

Logg inn