Kunngjøringer og høringer

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag
til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 5/3,66,67 og 99/5.
 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Tomma gjennom økt areal og nytt uttaksnivå
under havnivå. Planen omfatter et areal på ca. 504 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19
og det stilles derfor krav om konsekvensutredning.
 
Forslagsstiller er Gabbro Nor AS.
 
Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad,
postboks 3005, 7709 Steinkjer, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frist for merknader er satt til 23.04.21.
Vedlegg:
Plankart (planens begrensning)  pdf Planområde (1.15 MB)
Referat fra oppstartsmøte  pdf Referat oppstartsmøte (516 KB)
 
Sist redigerttirsdag, 09 mars 2021 14:18

Logg inn