Kunngjøringer og høringer

EIENDOMSSKATTELISTER 2021 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2021 ut til offentlig ettersyn
i perioden 18.02.2021 – 14.03.2021.
Kommunestyret vedtok i møte den 09.12.2020 (sak 71/20) å skrive ut eiendomsskatt på 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer,
og på 5 ‰ for næringseiendommer i Nesna kommune i 2021, jfr. eigedomsskattelova § 2 og 3a. Det ble samtidig vedtatt å foreta en
kontormessig oppjustering av gjeldende eiendomsskattetakster med 10 %, jfr. eigedomsskattelova § 8 A-4.
 
Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert
om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19:
«Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker
frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i
samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det
ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»
 
 
Eventuell klage sendes innen 06.04.2021 til:
Nesna kommune
Eiendomsskattekontoret
Movegen 24
8700 Nesna
Eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune på tlf. 75 06 70 00 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Liste over skattlagte eiendommer samt eiendommer som er innvilget helt eller delvis fritak kan sees her,
og er også lagt ut i papirformat på Nesna rådhus.
 
 
 

pdf Skatteliste Offentlig Ettersyn 2021 - fritatte eiendommer (180 KB)

 
Sist redigerttorsdag, 18 februar 2021 13:29

Logg inn