Logo
Skriv ut denne siden

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til
detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
 
 
 
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal,
havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.
 
Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og vil ved endelig vedtak oppheve denne i sin helhet.
Ny plan legger til rette for utbygging av boligtomter på Hambrusen, småbåthavn med nærings- og naustareal i Vik/Vikfjæra,
samt utvidelse av næringsarealet på Nesset og utfylling i sjø til samme formål.

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på servicetorget i Nesna kommune,
og kan lastes ned fra kommunens nettside. Dokumentene kan også fås i papirformat.
 
For vurdering av innkomne merknader ved planoppstart henvises det til planbeskrivelsen og saksfremlegget.
 
Spørsmål angående planforslaget kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .
 
Merknader til planforslaget sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 20.02.2021.
 
Plandokumenter:
Saksfremlegg og protokoll                pdf Husby Saksfremlegg og protokoll (1.07 MB)
Plankart                                            pdf 201535 Planforslag 080920 (2.23 MB)
Planbestemmelser                           pdf 201535 Husby Planbestemmelser 080920 (493 KB)
Planbeskrivelse med KU                  pdf 201535 Husby Planbeskrivelse med KU 080920 (4.83 MB)
 
Bakenforliggende dokument:
Planprogram                                   pdf 201535 Husby Planprogram 231116 rev 170217 (2.50 MB)
Merknader ved planoppstart           pdf Husby Merknader planoppstart (1.03 MB)
 
 
Sist redigerttorsdag, 07 januar 2021 13:15
Post- og besøksadresse, Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA
Telefon: 750 67 000 | E-post: postmottak@nesna.kommune.no | Organisasjonsnummer: 939600515