Kunngjøringer og høringer

Høring: Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring. Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig måte. Høringsfrist er satt til 30.04.20. Høringsinnspill kan sendes direkte via kommunens nettsider: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=1828 eller via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Etter endt høring sendes saken til endelig behandling i kommunestyret. Her kan du lese høringsutkastet Alkoholpolitiske retningslinjer - høringsutkast
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2020 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2020 – 31.03.2020.   Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019 (sak 85/19) å skrive ut eiendomsskatt på 5 ‰ for alle eiendommer i Nesna kommune i 2020, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a.   Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19: «Skattytaren kan klage på…
Les mer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM FOR UTVIDELSE AV HUSBY HYTTEFELT PÅ GNR.96 BNR.2, TOMMA, NESNA KOMMUNE

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for utvidelse av Husby hyttefelt på gnr/bnr.96/2 rett nordvest for Husby på Tomma. Det er skissert et planområde som inkluderer området for nåværende reguleringsplan for Husby hyttefelt, vedtatt den 12.12.2000.   Spørsmål kan rettes til Plankontoret på e-post; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. 72 42 81 61. Synspunkter og innspill til planarbeidet og den skisserte utbyggingen sendes innen 19. mars til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu Se vedlagt varslingsbrev og…
Les mer

Kokepåbud opphørt for Einmoen vannverk

Kokevarsel for Einmoen vannverk er opphevet fra og med mandag 20.01.2020 Nesna kommune melder om at kokevarselet for Einmoen vannverk nå er opphevet. Det er tatt vannprøver av ledningsnettet på Einmoen torsdag og fredag. Begge prøvene viser ingen spor av bakterier. Det er dermed ikke behov for å koke vannet før bruk.
Les mer

Kokevarsel for abonnenter på Einmoen vannverk

Kokevarsel for abonnenter på Einmoen vannverk Ved en rutinekontroll er det påvist verdier av E. coli ved i vannledningsnettet. Nesna kommune tar forholdsregler og anmoder abonnenter om å koke vannet frem til ny melding sendes ut. Vann som skal drikkes eller benyttes til matlaging anbefales kokt (kokepåbud), men ellers kan vannet brukes som normalt. Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling. http://fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel Kokevarslet gjelder kun abonnenter som mottar vann fra Einmoen Vannverk Nesna kommune følger opp saken…
Les mer

Påmelding til samfunnskunnskap- og statsborgerprøve

Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes 23. og 24. januar 2020 Påmelding fra 06-10. januar 2020.   Til de som ikke har rett til gratis prøver og privatister: Pris: Samfunnskunnskapsprøve: kr 600,- Statsborgerprøve: kr 600,- Kontakt: Vi er å treffe på kontoret: mandag, torsdag og fredag mellom 13:00-15:00. Ved spesiell tilrettelegging av prøvene, gi beskjed når du melder deg opp til prøven.  Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon: 75067185    
Les mer

Påmelding til samfunnskunnskap- og statsborgerprøve

Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes 23. og 24. januar 2020 Påmelding fra 06-10. januar 2020.   Til de som ikke har rett til gratis prøver og privatister: Pris: Samfunnskunnskapsprøve: kr 600,- Statsborgerprøve: kr 600,- Vi er å treffe på kontoret: mandag, torsdag og fredag mellom 13:00-15:00. Ved spesiell tilrettelegging av prøvene, gi beskjed når du melder deg opp til prøven.  Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon: 75067185    
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu