Kunngjøringer og høringer

EIENDOMSSKATTELISTER 2019 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2019 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2019 – 31.03.2019.   Kommunestyret har i møte 19.12.2018 i sak 64/18 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i Nesna kommune i 2019, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a. Det ble i samme møte vedtatt en eiendomsskattesats på 5 promille.   Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert…
Les mer

Havneregulativ 2019

Havneregulativ gyldig f.o.m. 1.1.2019, plan og utvikling. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2018. Havneregulativ 2019
Les mer

Gebyrregulativ 2019

Gebyrregulativ gyldig f.o.m. 1.1.2019, plan og utvikling. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2018. Gebyrregulativ 2019
Les mer

Utleieboliger søkes på Husby, Tomma i Nesna kommune for tilvisningsavtale.

Utleieboliger søkes på Husby, Tomma i Nesna kommune for tilvisningsavtale med Nesna kommune og finansiering gjennom Husbanken Nesna kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger på Husby, Tomma. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil primært være vanskeligstilte på boligmarkedet. Nesna kommune har behov for tilvising til 8 utleieboliger. Vi ønsker 4 boliger med ett soverom og 4 boliger med to soverom.. Boligene skal ha høy standard på samme nivå som nye eierboliger. Nesna kommune ønsker…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 10.desember 2018.…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 10.desember 2018.…
Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002, DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK

Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.   Som det fremgår av vedtaket er deler av planområdet unntatt rettsvirkning og vil bli underlagt videre behandling.   Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Nesna rådhus, Movegen 24, samt på kommunens internettside og vedtaket kunngjøres i Rana Blad. Regionale myndigheter, høringsparter, berørte grunneiere og naboer tilskrives direkte. …
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for landbasert akvakulturanlegg – Nesna Industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:   Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804 Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet Omsøkt størrelse: 15 000 tonn biomasse Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen Koordinater: N 66º16,192` Ø 13º10,017` Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.12.2018.   Høringsdokumenter: 1. Søknad om ny…
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for algeoppdrett – Valvika, Tomma i Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:   Søknad om akvakultur Nesna kommune Søker: Tomma Laks AS 864 596 592 Søknaden gjelder: Tillatelse til algeoppdrett (sukkertare, butare, fingertare, søl og stortare) Omsøkt størrelse: Biomasse 300 tonn, areal 3 hektar Lokalitet: Valvika Koordinater: N 66º17,946` Ø 12º48,862` Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 23.11.2018. Høringsdokumenter: Søknad…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu