Kunngjøringer og høringer

Høringsinnspill til endringer i buss og båtruter

Nordland fylkeskommune foreslår endringer i buss og båtruter og ber om høringsinnspill (det gjelder ikke ferger). Kommunikasjonsutvalget vil samordne og sende inn kommunens innspill. Hvis du har synspunkter, kan du sende det til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og eventuelt til ordfører.. Innspillene bør være konkrete og begrunnet.Se akttive høringer - Nordland fylkeskommune  
Les mer

Kunngjøring om offentlig ettersyn av økonomiplan og årsbudsjett

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 legges herved ut til offentlig ettersyn. Budsjett og økonomiplan skal behandles i kommunestyret 08.12.2021. Formannskapets forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 Havneregulativ for Nesna havn 2022 Gebyr og betalingsregulativ Nesna kommune 2022
Les mer

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet ved Storvikneset, Handnesøya, Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:Søknad akvakultur i Nesna kommune i NordlandSøker: Mowi ASASøknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitetSøkt størrelse: 3900 tonn MTBLokalitet: StorviknesetKoordinater: Midtpunkt anlegg N 66º16,924` Ø 12º59,818`Midtpunkt fôringsflåte N 66º16,833` Ø 12º59,855`Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, tlf. 75067000, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.øknaden er utlagt til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no under Kunngjøringer, og kan også sees ved henvednelse til servicetorget. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig…
Les mer

Aktivitetsstøtte for 2021 – Husk: snarlig søknadsfrist

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lokale lag og foreninger. Det må imidlertid søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat og balanseregnskap. Aktivitetsstøtten kan tildeles faste aktiviteter slik som øvelser, møter, kulturkvelder og lignende. I søknaden spesifiserer man antall deltakere, hyppighet og generell beskrivelse. Aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng. Disse poengene beregnes ved å gange antall deltakere med antall aktiviteter. Søknaden skrives ut, fylles ut, og kan enten sendes til epost…
Les mer

Aktiviteter på Havnestua, Nesna sykehjem

Aktivitetene er åpne for alle! Aktiviteter i november 2021: Hver tirsdag, formiddagskaffe kl.11-12.30 Torsdag 4/10-18/10, Bingo kl.16-18 Torsdag 11/10-25/10, Kaffekos/Åresalg Torsdag 11/10-25/10, «Håndspa» og kaffekos, 11.30-13 Onsdag 24/10, Lefsebaking, 11-14 Søndag 28/10, Adventskaffe, 16-18 Aktiteter i desember 2021: Hver tirsdag, formiddagskaffe kl.11-12.30 Onsdag 1/12, Julekakebaking 11-14 Torsdag 2/12 Bingo 16-18 Torsdag 9/12 Julebord 16-19 Mandag 13/12 Luciafest, besøk av barnehagen
Les mer

Nye kompensajonsmidler for reiseliv

Nesna kommune har mottatt 936 000 kr til fordeling etter søknad fra bedriftene. Ordningen er søkbar gjennom regional forvaltning.  Målgruppe: Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. For mer informasjon se regionalforvaltning.no Søknadsfrist 26.11.2021 Kontaktperson:  Halvor Hilmersen Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Telefon: 93…
Les mer

Fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune, lokal høring

Med hjemmel i matrikkellova og stadnamnlova har Nesna kommune vedtatt å starte navnesak for veger og områder i kommunen som ikke allerede er tildelt adressenavn. Formålet med arbeidet er å fastsette vegnavn og etter det tildele adressenummer i alle områder hvor det i dag er tildelt matrikkeladresser (gnr./bnr.). Områdene som omfattes av navnesaken er Nesnastranda, Strandlandet, Hugla, Handnesøya og Tomma. For områdene er det utarbeidet forslag til adresseparseller og vegnavn som her sendes ut på lokal høring.  En adresseparsell er…
Les mer

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet i Labukta, Hugla, Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: NorCod AS org. nr. 821 489 962 Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet Søkt størrelse: 3 600 tonn MTB Lokalitet: Labukta Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º12,778` Ø 12º56,082` Midtpunkt fôringsflåte N 66º12,705` Ø 12º56,006` Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside…
Les mer

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 5/3,66,67 og 99/5.   Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Tomma gjennom økt areal og nytt uttaksnivå under havnivå. Planen omfatter et areal på ca. 504 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.       Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal, havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.   Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn