Kunngjøringer og høringer

Stort behov for nye fosterhjem på Helgeland

Fosterhjem Helgeland er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom 7 ulike kommuner på Helgeland: Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, Hattfjelldal, Grane og Lurøy.  Fosterhjem Helgeland vil betjene hele distriktet ved å tilby informasjonsmøter til potensielle fosterforeldre. Vi vil også tilby en kursrekke til de som er interessert og aktuell for videre vurdering som fosterhjem og beredskapshjem. Alle fosterhjem vil få veiledning og oppfølging når de er ferdig med kurset og fått tildelt fosterbarn. Gjennom informasjon, opplæring og samtaler, hjelper vi deg og din…
Les mer

Melding om norskprøver vinteren 2019

Det blir ikke gjennomført norskprøver ved Nesna voksenopplæring i vinter. Vi ber dere som ønsker å ta prøven, ta kontakt med en annen voksenopplæring eller meld dere opp på https://www.kompetansenorge.no/  Du kan melde deg på norskprøven vinteren fra mandag 4. november kl 09.00 til og med fredag 8. november kl. 23.59   Solfrid Jensen Konstituert rektor Nesna Voksenopplæring
Les mer

Kurs i tilskuddsordninger

Hvert år fordeles over 55 milliarder til skoler, barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner !- og vi ønsker oss mer av disse midlene hit til ytre Helgeland I samarbeid med Dønna kommune og Bojl.no inviterer RKK Ytre Helgeland derfor til et spennende kurs med lønnsomt potensiale. Vi har lagt opp til to kurstilbud: - Dagskurs for alle i offentlig sektor- Kveldskurs for organisasjoner, lag og foreninger. Dato: Tirsdag 24. september 2019   Påmeldingsfrist: Mandag 23. september  Se vedlegg her for informasjon,…
Les mer

Oppdatert farevarsel for Nordland angående skogbrannfare

Metereologisk institutt har oppdatert farevarsel for Nordland angående skogbrannfare. Det er nå oransje faregrad for hele fylket. Det anbefales å være svært forsiktig med bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Varselet kan leses her: https://www.yr.no/farevarsel/
Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN - Kystplan Helgeland, kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 20.06.2019, sak 26/19 Kystplan Helgeland – Kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune. Planen fastsetter fremtidig bruk av sjøarealene i Nesna kommune. Planvedtaket opphever og erstatter de deler av kommuneplanens arealdel som berøres av kommunedelplanen. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.   Kystplan Helgeland planbeskrivelse del 1- Plandokument rev10.06.2019 Kystplan Helgeland planbeskrivelse del 2- konsekvensutredning Kystplan Helgeland planbeskrivelse del 3- Bestemmelser og retningslinjer rev10.06.2019 Kystplan Helgeland plankart Nesna Saksfremlegg og…
Les mer

Offentlig ettersyn av søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industripark - Nesna

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.Prosjektet planlegges utført i løpet av 2019.     Det planlegges å sprenge berg ned til kote ca. 4-5 i områder på land. Det er beregnet at planering av arealene medfører at ca. 2,6 millioner m3 berg sprenges ut. Dette tilsvarer ca. 3,6 millioner m3 anbragt steinfylling. I sjø nord for Westcon skal det etableres molo. Hensikten…
Les mer

Informasjon om Nord Universitet Campus Nesna

Forslag om nedleggelse av studiestedet Nesna Nord universitet v/rektor har lagt frem sin innstilling for ny studiestedsstruktur der campus Nesna foreslås nedlagt. Rapporten kan leses her Dette er et forslag som skal behandles i juni. Det er ikke vedtatt enda. Studenter som har søkt lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna til høsten vil bli tatt opp på Nesna og får fullføre studiet sitt her Saksgang 25.04 - Rapport og innstilling legges frem for styret 30.04 - Styremøte i Nord universitet. Styret…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for sjøarealet i Nesna kommune – Kystplan Helgeland

I medhold av Plan- og bygningsloven kap. 9 og § 11-14 har formannskapet i sak 10/19 vedtatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker av forslag til kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune. Sjøarealene er del av interkommunalt utarbeidet planforslag – Kystplan Helgeland.   Planforslaget legges ut til ettersyn på Nesna rådhus og kommunens hjemmesider.  Spørsmål kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 25.05.2019.…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu