Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 245

Kunngjøringer og høringer

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet i Labukta, Hugla, Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: NorCod AS org. nr. 821 489 962 Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet Søkt størrelse: 3 600 tonn MTB Lokalitet: Labukta Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º12,778` Ø 12º56,082` Midtpunkt fôringsflåte N 66º12,705` Ø 12º56,006` Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside…
Les mer

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 5/3,66,67 og 99/5.   Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Tomma gjennom økt areal og nytt uttaksnivå under havnivå. Planen omfatter et areal på ca. 504 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.       Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal, havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.   Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og…
Les mer

Nesnastudenter - Årets navn i akademia

Studentene ved campus Nesna er kårets til Årets navn i akademia. - Det er en ære, jeg er utrolig glad og stolt, sier Kathrine Øines Dishington Johnsen som sammen med Nesnastudentene Wanja Skog Hermansen, Aurora Hoff-Blyseth og Fay-Reneé Olsen Waag mottok prisen Årets navn i akademia fra redaktør Tove Lie i Khrono, i dag. Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har nominere Nesnastudentene til Årets navn i akademia, men turte ikke tro på seier. – I dag er jeg veldig…
Les mer

Nesnastudenter nominert til årets navn i akademia

Pressemelding Førsterangs studenter på Nesna - kan bli årets navn i akademia Studentene ved campus Nesna er blant finalistene til årets navn i akademia. Det er Khrono som deler ut prisen, og det er første gang den deles ut. - Prisen skal gå til en eller flere personer som i kraft av sine meninger eller handlinger har reist eller formet viktige debatter i og utenfor akademia, skriver Khrono som er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning. Juryen sier…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 4.desember 2020. Regelverk, søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen…
Les mer

Høring; forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i Nesna kommune

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nesna kommune er nå ute til høring. Forskriften er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e.  Høringsfrist er satt til 14.12.2020  Høringssvar sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Etter endt høring sendes forskriften til videre behandling i formannskap og kommunestyre.  Ved fastsettelse av forskrift skal kommunene følge helse- og…
Les mer

Forslag til revidert forskrift om VA-gebyrer for Nesna kommune

            HØRINGSBREV - FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYERER FOR NESNA KOMMUNE 27.10.2020 SAMMENDRAG Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Nesna kommune gir regler for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrer for kommunens vann- og avløpstjenester. Forskriften ble sist revidert og vedtatt av Nesna kommunestyre den 18.12.2013. I forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer som nå legges ut på høring, er det gjort endringer som endrer de differensierte gebyrene for landbruksbygninger og fritidsboliger under §…
Les mer

Nye midler på næringsfondet

Covid -19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Nesna kommune har fått tildelt 1,1 millioner kr til kommunalt næringsfond for å sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Næringsfond 2020
Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefelt

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.   Planid: 1828 2019 001 Arkivsak: 19/863 Utvalgssak i formannskapet: 35/20   Vedtak: Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som grunnlag for detaljregulering av Husby hyttefelt (planid. 1828 2019 001). Formannskapet ber videre om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges:  Foreslått plangrense opprettholdes.  Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales.  Utbygging…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn