Kunngjøringer og høringer

Høring: Planprogram for samfunnsdelen

Nesna kommune varsler om planoppstart av ny kommuneplan. Planprogram for samfunnsdelen av kommuneplan legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jmf Lov om planlegging og byggesaksbehandling  §4-1. Høringsfrist er 19.05.2021, og innspill sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..   Dokumentet finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/plan-og-utvikling/447-planprogram-for-samfunnsdelen/file
Les mer

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 5/3,66,67 og 99/5.   Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Tomma gjennom økt areal og nytt uttaksnivå under havnivå. Planen omfatter et areal på ca. 504 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19…
Les mer

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 5/3,66,67 og 99/5.   Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende steinbrudd på Tomma gjennom økt areal og nytt uttaksnivå under havnivå. Planen omfatter et areal på ca. 504 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19…
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2021 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2021 ut til offentlig ettersyn i perioden 18.02.2021 – 14.03.2021. Kommunestyret vedtok i møte den 09.12.2020 (sak 71/20) å skrive ut eiendomsskatt på 4 ‰ for bolig- og fritidseiendommer, og på 5 ‰ for næringseiendommer i Nesna kommune i 2021, jfr. eigedomsskattelova § 2 og 3a. Det ble samtidig vedtatt å foreta en kontormessig oppjustering av gjeldende eiendomsskattetakster med 10 %, jfr. eigedomsskattelova § 8 A-4.   Eiere av samtlige…
Les mer

Kunngjøring av søknad om ny landbasert akvakulturlokalitet - Nesna industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804 Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet Omsøkt størrelse: Biomasse 15 000 tonn Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen Koordinater: N 66º16,192` Ø 13º10,017` Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no under kunngjøringer. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.       Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal, havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.   Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og…
Les mer

Nesnastudenter - Årets navn i akademia

Studentene ved campus Nesna er kårets til Årets navn i akademia. - Det er en ære, jeg er utrolig glad og stolt, sier Kathrine Øines Dishington Johnsen som sammen med Nesnastudentene Wanja Skog Hermansen, Aurora Hoff-Blyseth og Fay-Reneé Olsen Waag mottok prisen Årets navn i akademia fra redaktør Tove Lie i Khrono, i dag. Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har nominere Nesnastudentene til Årets navn i akademia, men turte ikke tro på seier. – I dag er jeg veldig…
Les mer

Nesnastudenter nominert til årets navn i akademia

Pressemelding Førsterangs studenter på Nesna - kan bli årets navn i akademia Studentene ved campus Nesna er blant finalistene til årets navn i akademia. Det er Khrono som deler ut prisen, og det er første gang den deles ut. - Prisen skal gå til en eller flere personer som i kraft av sine meninger eller handlinger har reist eller formet viktige debatter i og utenfor akademia, skriver Khrono som er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning. Juryen sier…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 4.desember 2020. Regelverk, søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen…
Les mer

Høring; forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i Nesna kommune

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nesna kommune er nå ute til høring. Forskriften er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e.  Høringsfrist er satt til 14.12.2020  Høringssvar sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Etter endt høring sendes forskriften til videre behandling i formannskap og kommunestyre.  Ved fastsettelse av forskrift skal kommunene følge helse- og…
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn