Kunngjøringer og høringer

Høring - kulturminneplan Nesna kommune 2020 - 2024

Høring - kulturminneplan Nesna kommune 2020 - 2024 Nesna kommune har ikke tidligere hatt en kulturminneplan. Det er nå utarbeidet en slik plan for perioden 2020 – 2024 i tråd med politiske vedtak. Kulturminneplan for Nesna kommune er en temaplan, og ikke en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. Hovedmålet med planen er å sikre en bedre og mer helhetlig kulturminneforvaltning og styrke kulturminnevernet i Nesna gjennom en kulturminneplan.  Kulturminner er viktige kilder til vår historie, identitet og forankring, særpreg og…
Les mer

Båndtvang fra 01.04

Båndtvang i Nesna En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. På våren/forsommeren er det spesielt viktig å holde hund i bånd på grunn av viltets yngletid.  Etter hvert kommer beitedyra ut og da skal de…
Les mer

Ferdselsåreplan for Nesna kommune. Høringsforslag

Nesna kommune arbeider med en plan for friluftslivets ferdselsårer og ønsker å legge to dokument ut til høring. Her er det beskrevet hva en slik ferdselsåreplan er for noe og det er tegnet forslag til de ulike turrutene på kart. Hvis noen har innspill på dokumentene, som for eksempel nye ruter eller merknader  til de som er tegnet inn så tar vi gjerne imot de. Du/ der kan kontakte Knut Berntsen påe-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 91778767   Ferdselsåreplan for Nesna…
Les mer

Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 2020/2021   Måned: dgr. Dato: Beskrivelse: August 11 17. Skolestart September 22     Oktober 19 7.-9. Høstferie November 20 20. Elevfri Desember 14 18. Siste skoledag før jul Januar 20 4. Første skoledag etter jul Februar 20     Mars 15 1.-5. 29.-31. Vinterferie Påskeferie April 18 1.-6. Påskeferie Mai 17 13. 14. 17. Kr. himmelfartsdag Elevfri Grunnslovsdag     22.-24. Pinse Juni 14 18. Siste skoledag – god sommer!         sum 190    
Les mer

Aktivitetsstøtte til lag og foreninger 2020

 AKTIVITETSSTØTTE 2020: Oppvekst og kulturetaten i Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler. Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets regnskap og årsmelding. Aktivitetsstøtte kan gis til faste kulturaktiviteter (øvelser, møter, kulturkvelder og lignende). Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden. (Antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.Retningslinjer gitt i Trafikksikkerhetsplan for Nesna kommune må følges for mottakere av aktivitetsstøtte. Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte…
Les mer

Høring: Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nesna kommune for perioden 2020-2024 er nå ute til høring. Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig måte. Høringsfrist er satt til 30.04.20. Høringsinnspill kan sendes direkte via kommunens nettsider: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=1828 eller via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Etter endt høring sendes saken til endelig behandling i kommunestyret. Her kan du lese høringsutkastet Alkoholpolitiske retningslinjer - høringsutkast
Les mer

EIENDOMSSKATTELISTER 2020 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2020 – 31.03.2020.   Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019 (sak 85/19) å skrive ut eiendomsskatt på 5 ‰ for alle eiendommer i Nesna kommune i 2020, jfr Eigedomsskattelova §§ 2 og 3a.   Eiere av samtlige skattelagte eiendommer er tilskrevet med opplysning om takst og skatt for deres eiendom. Det er samtidig orientert om klageadgang etter Eigedomsskattelova §19: «Skattytaren kan klage på…
Les mer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM FOR UTVIDELSE AV HUSBY HYTTEFELT PÅ GNR.96 BNR.2, TOMMA, NESNA KOMMUNE

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for utvidelse av Husby hyttefelt på gnr/bnr.96/2 rett nordvest for Husby på Tomma. Det er skissert et planområde som inkluderer området for nåværende reguleringsplan for Husby hyttefelt, vedtatt den 12.12.2000.   Spørsmål kan rettes til Plankontoret på e-post; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. 72 42 81 61. Synspunkter og innspill til planarbeidet og den skisserte utbyggingen sendes innen 19. mars til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu Se vedlagt varslingsbrev og…
Les mer

Kokepåbud opphørt for Einmoen vannverk

Kokevarsel for Einmoen vannverk er opphevet fra og med mandag 20.01.2020 Nesna kommune melder om at kokevarselet for Einmoen vannverk nå er opphevet. Det er tatt vannprøver av ledningsnettet på Einmoen torsdag og fredag. Begge prøvene viser ingen spor av bakterier. Det er dermed ikke behov for å koke vannet før bruk.
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu