Kunngjøringer og høringer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Husby

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 har formannskapet i sak 56/20 vedtatt at forslag til detaljregulering for Husby, planid 182820170002, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.       Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye nærings- og boligareal, havn/molo, og få en oppdatert plan i forhold til eksisterende bebyggelse og gjeldende detaljregulering fra 1980.   Planområdet dekker hele området for gjeldende detaljregulering Husby og…
Les mer

Nesnastudenter - Årets navn i akademia

Studentene ved campus Nesna er kårets til Årets navn i akademia. - Det er en ære, jeg er utrolig glad og stolt, sier Kathrine Øines Dishington Johnsen som sammen med Nesnastudentene Wanja Skog Hermansen, Aurora Hoff-Blyseth og Fay-Reneé Olsen Waag mottok prisen Årets navn i akademia fra redaktør Tove Lie i Khrono, i dag. Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har nominere Nesnastudentene til Årets navn i akademia, men turte ikke tro på seier. – I dag er jeg veldig…
Les mer

Nesnastudenter nominert til årets navn i akademia

Pressemelding Førsterangs studenter på Nesna - kan bli årets navn i akademia Studentene ved campus Nesna er blant finalistene til årets navn i akademia. Det er Khrono som deler ut prisen, og det er første gang den deles ut. - Prisen skal gå til en eller flere personer som i kraft av sine meninger eller handlinger har reist eller formet viktige debatter i og utenfor akademia, skriver Khrono som er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning. Juryen sier…
Les mer

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 4.desember 2020. Regelverk, søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen…
Les mer

Høring; forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i Nesna kommune

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Nesna kommune er nå ute til høring. Forskriften er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e.  Høringsfrist er satt til 14.12.2020  Høringssvar sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Etter endt høring sendes forskriften til videre behandling i formannskap og kommunestyre.  Ved fastsettelse av forskrift skal kommunene følge helse- og…
Les mer

Forslag til revidert forskrift om VA-gebyrer for Nesna kommune

            HØRINGSBREV - FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYERER FOR NESNA KOMMUNE 27.10.2020 SAMMENDRAG Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Nesna kommune gir regler for beregning og innbetaling av vann- og avløpsgebyrer for kommunens vann- og avløpstjenester. Forskriften ble sist revidert og vedtatt av Nesna kommunestyre den 18.12.2013. I forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer som nå legges ut på høring, er det gjort endringer som endrer de differensierte gebyrene for landbruksbygninger og fritidsboliger under §…
Les mer

Nye midler på næringsfondet

Covid -19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Nesna kommune har fått tildelt 1,1 millioner kr til kommunalt næringsfond for å sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Næringsfond 2020
Les mer

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefelt

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.   Planid: 1828 2019 001 Arkivsak: 19/863 Utvalgssak i formannskapet: 35/20   Vedtak: Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som grunnlag for detaljregulering av Husby hyttefelt (planid. 1828 2019 001). Formannskapet ber videre om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges:  Foreslått plangrense opprettholdes.  Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales.  Utbygging…
Les mer

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592 Søknaden gjelder: Endring av utslippstillatelse Søkt størrelse: 1560 tonn MTB Lokalitet: 15655 Hjartøy N Koordinater:        Midtpunkt anlegg N 66º14,148` Ø 12º42,605` Midtpunkt fôringsflåte N 66º14,196` Ø 12º42,879`   Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på…
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Nesna kommune

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 -2024 for Nesna kommune Planutvalget har i møte 03.06.2020, sak 27/20 fattet vedtak om å legge forslag til kommunal planstrategi ut på høring og offentlig ettersyn i 30 dager. Saksdokumentene følger vedlagt.  Innspill til planstrategi kan rettes til Nesna kommune, Moveien 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. innen 01.08.2020. Innspill merkes med sak 20/379   Planstrategi 2020-2023
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn