Korona - info til ansatte

Bekreftet smitte i Nesna kommune

Krisestaben i Nesna kommune er onsdag 11. november gjort kjent med at det er èn smittet person på Nesna.
Kommunen har kontroll på situasjonen, og det er ikke mistanke om ytterligere smittede.

Det er snakk om importsmitte fra utlandet, og tiltak er iverksatt med isolasjon og kartlegging av nærkontakter som er satt i karantene.
Kommunens krisestab følger situasjonen nøye, og vil komme med oppdateringer ved endringer i situasjonen.

Vi vil samtidig minne om viktigheten av at alle bidrar til å forhindre smitte ved å følge de nasjonale smitteverntiltakene:

Hold avstand! Minst én meter til alle de du ikke bor med til vanlig eller som er dine nærmeste.
God håndhygiene! Vask hendene før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Unngå å ta deg i ansiktet.

For mer informasjon og råd for koronahverdagen:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-for-koronahverdagen/

Arrangører anbefales å sette seg inn i gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer/sosiale sammenkomster:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/.

Ta vare på hverandre!

Logg inn