Kontakt avdelinger

Kontakt avdelinger

Filter
Vis ant.: 
Navn Telefon
Barneverntjenesten 75 06 72 04
Bosetting og mottak 75 06 71 82
Ergoterapeut 75 06 72 44
Fysioterapeut 75 06 72 29
Helsestasjon 75 06 72 20
Hjemmebaserte omsorgstjenester 75 06 72 42
Jordmor 75 06 72 23
Krisesenter 75 14 49 44
Legetjenesten 75 06 72 10
Miljøterapeutiske tjenester (MTT)
NAV Nesna 55 55 33 33
Nesna Barnehage 75 06 71 90
Nesna Folkebibliotek 75 06 71 06
Nesna musikk- og kulturskole 75 06 71 77
Nesna skole og SFO 75 06 71 30
Plan og utvikling 75 06 73 02
Psykisk helse 75 06 72 03
Samfunns- og næringsutvikling 75 06 70 40
Sykehjem 75 06 72 59

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu