1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger
  5. NAV ledige stillinger

08.07.2020

Nye midler på næringsfondet

Covid -19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Nesna kommune har fått tildelt 1,1 millioner kr til kommunalt næringsfond for å sette kommunen i stand til...

Les mer...

25.06.2020

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefel…

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.   Planid: 1828 2019 001 Arkivsak: 19/863 Utvalgssak i formannskapet: 35/20   Vedtak: Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §...

Les mer...

16.06.2020

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592 Søknaden gjelder:...

Les mer...

12.06.2020

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Nesna kom…

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 -2024 for Nesna kommune Planutvalget har i møte 03.06.2020, sak 27/20 fattet vedtak om å legge forslag til kommunal planstrategi ut på høring...

Les mer...

16.04.2020

Båndtvang fra 01.04

Båndtvang i Nesna En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er...

Les mer...

18.09.2020

Covid-19: Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissympt…

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema med hva man skal gjøre om man har barn med nyoppståtte luftveissymptomer: 

Les mer...

03.07.2020

Covid-19: Smittevernråd for ferie og reise

Folkehelseinstituttet har utarbeidet Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (Covid-19) Rådene kan leses her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Les mer...

23.06.2020

Covid-19: Avstand, karantene og isolering

Koronaviruset (COVID-19) krever fortsatt fokus, og i sommer forventes det at flere Nordmenn enn før kommer til å feriere i Norge.  Nesna kommuner minner om Folkehelseinstituttets (FHI) råd og retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/  

Les mer...

19.05.2020

Sykehjemmet åpnes for besøkende

Sykehjemmet åpnes for besøkende Det har vært en krevende tid for både pasientene på sykehjemmet og deres pårørende med besøksforbud siden 12.03.20. Fra og med 18.05.20 åpner Nesna sykehjem for besøkende til...

Les mer...

01.05.2020

Trygge vårdager

Vi har kommet til mai, og dette er ofte åpningen for vår- og sommeraktiviteter. Det er en hyggelig tid å gå i møte med tanke på at vi nå er...

Les mer...
next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
delegering
Koronavirus

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu