1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

07.12.2017

Konkurransegrunnlag for kjøp av veterinærvakttjene…

  Nesna kommune skal inngå ny avtale på veterinærvaktjenester til vaktdistrikt Nesna, Lurøy og Træna. Kommunen har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt. Ordningen om veterinærvakt er...

Les mer...

30.11.2017

Offentlig ettersyn: Formannskapets forslag til bud…

Formannskapets budsjett for 2018 skal behandles i kommunestyret onsdag 13. desember, og er nå lagt ut til offentlig ettersyn.Budsjettet kan leses/lastes ned her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/felles-administrasjon/114-formannskapets-forslag-til-budsjett-for-2018/file

Les mer...

21.11.2017

Offentlig ettersyn av søknad om graving og deponer…

Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og sprengning ved Nesna fergekai, Nesna kommune.   Formålet med tiltaket er å sikre at større, dyptgående ferger kan...

Les mer...

03.07.2017

Privat reguleringsplan, LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK…

LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK, NESNA - Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning  Vi informerer om at det...

Les mer...

08.05.2017

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN – Kommunedelplan for N…

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Nesna kommunestyre i møte 01.02.2017 rullert Kommunedelplan for Nesna Sentrum - Sentrumsplanen. Vedtak og plandokumenter er tilgjengelig på...

Les mer...
next
prev

Arn Nesna278x136

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv

Fokus

ranaregionen vignett
ranaregionen tekst
Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu