Høring samfunnsdelen

  1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

08.08.2019

Oppdatert farevarsel for Nordland angående skogbrannfare

Metereologisk institutt har oppdatert farevarsel for Nordland angående skogbrannfare. Det er nå oransje faregrad for hele fylket. Det anbefales å være svært forsiktig med bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært...

Les mer...

01.08.2019

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN - Kystplan Helgeland, kommunedelplan for sjøareale…

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 20.06.2019, sak 26/19 Kystplan Helgeland – Kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune. Planen fastsetter fremtidig bruk av sjøarealene i...

Les mer...

06.05.2019

Offentlig ettersyn av søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industripark…

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.Prosjektet planlegges utført i løpet av 2019.     Det...

Les mer...

29.04.2019

Informasjon om Nord Universitet Campus Nesna

Forslag om nedleggelse av studiestedet Nesna Nord universitet v/rektor har lagt frem sin innstilling for ny studiestedsstruktur der campus Nesna foreslås nedlagt. Rapporten kan leses her Dette er et forslag som skal...

Les mer...

11.04.2019

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for sjøarealet i Ne…

I medhold av Plan- og bygningsloven kap. 9 og § 11-14 har formannskapet i sak 10/19 vedtatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker av forslag til kommunedelplan...

Les mer...

(Ikke noe å vise for øyeblikket)

next
prev

Selvbetjening og innsyn

post2
plan2
kalender2
utvalg2
skjema
filarkiv
Kunngjøringer og høringer
Legekontor
filarkiv
filarkiv
delegering

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu