1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger
  5. NAV ledige stillinger

08.07.2020

Nye midler på næringsfondet

Covid -19 utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Nesna kommune har fått tildelt 1,1 millioner kr til kommunalt næringsfond for å sette kommunen i stand til...

Les mer...

25.06.2020

Kunngjøring av vedtatt planprogram - detaljregulering, utvidelse Husby hyttefel…

Formannskapet i Nesna har i møte 17.06.2020 fastsatt planprogram for utvidelse av Husby hyttefelt.   Planid: 1828 2019 001 Arkivsak: 19/863 Utvalgssak i formannskapet: 35/20   Vedtak: Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §...

Les mer...

16.06.2020

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592 Søknaden gjelder:...

Les mer...

12.06.2020

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Nesna kom…

Høring og offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020 -2024 for Nesna kommune Planutvalget har i møte 03.06.2020, sak 27/20 fattet vedtak om å legge forslag til kommunal planstrategi ut på høring...

Les mer...

17.04.2020

Høring - kulturminneplan Nesna kommune 2020 - 2024

Høring - kulturminneplan Nesna kommune 2020 - 2024 Nesna kommune har ikke tidligere hatt en kulturminneplan. Det er nå utarbeidet en slik plan for perioden 2020 – 2024 i tråd med...

Les mer...

03.07.2020

Covid-19: Smittevernråd for ferie og reise

Folkehelseinstituttet har utarbeidet Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (Covid-19) Rådene kan leses her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Les mer...

23.06.2020

Covid-19: Avstand, karantene og isolering

Koronaviruset (COVID-19) krever fortsatt fokus, og i sommer forventes det at flere Nordmenn enn før kommer til å feriere i Norge.  Nesna kommuner minner om Folkehelseinstituttets (FHI) råd og retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/  

Les mer...

20.06.2020

Covid-19: Besøk på Nesna Sykehjem

Slik går du frem om du vil besøke noen på Nesna sykehjem 1. Alle besøk skal være avtalt på forhånd, dette gjelder både inne på sykehjemmet og ved besøk ute på...

Les mer...

19.05.2020

Sykehjemmet åpnes for besøkende

Sykehjemmet åpnes for besøkende Det har vært en krevende tid for både pasientene på sykehjemmet og deres pårørende med besøksforbud siden 12.03.20. Fra og med 18.05.20 åpner Nesna sykehjem for besøkende til...

Les mer...

01.05.2020

Trygge vårdager

Vi har kommet til mai, og dette er ofte åpningen for vår- og sommeraktiviteter. Det er en hyggelig tid å gå i møte med tanke på at vi nå er...

Les mer...
next
prev

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu