1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Koronavirus - status Nesna
  4. Ledige stillinger
  5. NAV ledige stillinger

06.04.2021

Høring: Planprogram for samfunnsdelen

Nesna kommune varsler om planoppstart av ny kommuneplan. Planprogram for samfunnsdelen av kommuneplan legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jmf Lov om planlegging og byggesaksbehandling  §4-1. Høringsfrist er 19.05.2021, og...

Les mer...

09.03.2021

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet...

Les mer...

09.03.2021

Varsel om igangsatt planarbeid for «Tomma steinbrudd»

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Tomma steinbrudd» i Nesna kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet...

Les mer...

18.02.2021

EIENDOMSSKATTELISTER 2021 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med henvisning til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for Nesna kommune 2021 ut til offentlig ettersyn i perioden 18.02.2021 – 14.03.2021. Kommunestyret vedtok i møte den 09.12.2020 (sak 71/20) å skrive...

Les mer...

12.02.2021

Kunngjøring av søknad om ny landbasert akvakulturlokalitet - Nesna industripar…

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804 Søknaden...

Les mer...

01.03.2021

Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper

  Vaksine mot Covid-19 til personer under 65 år i risikogrupper Nesna kommune ber alle innbyggere under 65 år i risikogrupper melde seg til vaksinering. Du kan melde deg til vaksinering ved å...

Les mer...

10.02.2021

Anbefalinger for å unngå spredning av mutert virus

    Nesnas innbyggere ha vært flinke til å følge smitteverntiltakene som er iverksatt og kommunen har unngått smitteutbrudd.   For å redusere risikoen for import og spredning av virus er det viktig at...

Les mer...

26.01.2021

Nye anbefalinger etter smitteutbrudd på Østlandet

Nesna kommune har følgende oppfordring og anbefalinger etter smitteutbruddet på Østlandet.   Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet. Personer som de siste...

Les mer...

05.01.2021

Slik blir vaksineringen i Nesna

Informasjon Nesna kommune er nå i gang med kartleggingsarbeidet for å skaffe seg en oversikt over hvem av kommunens innbyggere som ønsker å få Koronavaksinen.På denne siden kan alle over 65...

Les mer...

04.01.2021

Informasjon om koronavaksine til innbyggere i Nesna kommune

  Nesna kommune tilbyr vaksine til innbyggerne etter prioriteringsliste fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen er gratis. Nesna kommune mottar de første vaksinene i uke 1 i januar 2021. Kommunen starter med vaksinasjon av beboere i sykehjem. Kommunen...

Les mer...
next
prev

Skriv inn e-postadressen tilknyttet din brukerkonto. Ditt brukernavn vil bli sendt til denne e-postadressen.

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn