Høring: Forskrift langtidsplass sykehjem

Nesna kommune har nå ute på høring ny forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem. Høringsfristen er satt til 22. mai, og høringssvar kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Høringsdokumentet finner du her: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/helse-og-omsorg/94-horing-forskrift-langtidsplass-sykehjem/file

Les mer

Adventstid på sykehjemmet

Advent er ventetid, også på sykehjemmet, og det er en tid for mye kos og hygge. Sykepleierstudentene våre arrangerte pepperkakebaking i slutten av november hvor den yngste deltageren var 1 år og den eldste 98! Det ble en koselig stund med gode lukter og smaker. Uken etter arrangerte vi juleverksted, hvor beboerene kunne invitere med seg barn, barnebarn og oldebarn. Det ble laget blomsteroppsatser og julepynt. Vi koste oss med gløgg!
Slike stunder er med på å skape lyspunkt i hverdagen på sykehjem, og vi gleder oss ekstra til julebord og julefeiring med hjembakst og hjemmelaget pynt.

 

 

Julekrans

Marie Lauritsen fikk bruk for gamle kunster som tidligere gartnerieier og lærte bort kunsten å binde julekrans. I bakgrunnen sitter Reidar Lillevik med familie, og det produseres krakker. 

 

barn på juleverksted

Sanna og Iben Holmen syntes det var moro å lage julepynt, men ekstra koselig med julehunden Luis!

Pepperkakebaking

 Mange deltok på bakestunden. Den yngste deltageren var 1 år og den eldste 98!

 

Alle bilder er tatt og benyttes med samtykke. 

Les mer

Sykehjem

Nesna sykehjem gir et heldøgns botilbud til personer som er forhindret fra å bo i eget hjem på grunn av sykdom og/eller omfattende funksjonssvikt, og som har stort behov for døgnkontinuerlig sykepleiefaglig hjelp og tilsyn i kortere eller lengre perioder. Totalt har kommunen 20 sykehjemsplasser, herunder 7 rom tilrettelagt for pasienter med demenssykdom. Sykehjemmet drives etter forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

Avlastning

Sykehjemmet har avlastningsordninger for pårørende med særskilt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Tilbudet er tidsavgrenset.
Korttidsopphold
Tjenesten er rettet mot personer som har behov for døgnkontinuerlig pleie over en tidsbegrenset periode. Korttidsopphold kan også tildeles der det er behov for utredning og rehabilitering.

Bildet viser fasaden til Nesna Sykehjem

Langtidsopphold

Tilbud for å imøtekomme behov for heldøgnspleie og omsorg til personer som ikke er i stand til å bo i eget hjem. For langtidsopphold er hovedregel at krav om vederlag først kan gjøres gjeldende etter en friperiode på en måned regnet fra innflyttingsdato. Unntak fra hovedregelen gjelder der beboer går over fra korttidsopphold til langtidsopphold, samt der beboeren kommer direkte fra annen type institusjon der han/hun har brukt opp friperioden.
Vederlag for langtidsopphold ved institusjoner beregnes etter 75% av folketrygdens grunnbeløp og 85% av inntekt ut over dette.
Link til forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester

Søknad

Søknadsskjema finnes hos servicetorget og på sykehjemmet. Søknad leveres til sykehjemmet eller sendes til:
Nesna sykehjem
Moveien 24
8700 Nesna


En inntaksnemd bestående av lege, avdelingsledere for hjemmetjenesten og sykehjemmet, og to sykepleiere fra begge tjenestene tildeler sykehjemsplass. Tildeling av sykehjemsplass er basert på en kartlegging av den medisinske og sosiale tilstanden hos søker. Søknaden behandles og ut fra ledig kapasitet ved sykehjemmet.
Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient -og brukerrettighetsloven

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu