Skoleruta 2018/2019

Driftsstyret har i sitt møte 22. februar vedtatt følgende skolerute for skoleåret 2018/2019:

 

  Man Tirs Ons Tors Fre Sum Merknader
Aug   2 2 2 2 2 10 Skolestart er 20. august
 Sept  4 4 4 4 4 20  
 Okt 4 4 4 3 3 18 Høstferie: 8.-12. oktober
 Nov  4 4 4 5 5 22  
 Des  3 3 3 3 3 15 Siste skoledag: 21. desember
 Jan  4 4 4 5 4 21 Første skoledag: 3. januar
 Feb  4 4 4 4 4 20  
Mar 3 3 3 4 3 16 Vinterferie: 4.-8. mars
Apr 3 4 3 3 3 16 Påskeferie: 15.-22. april
Mai 4 4 4 4 3 19 Elevfri: 31. mai
Jun 2 3 3 3 2 13

Pinse: 8.-10. juni
Siste skoledag: 20. juni

Sum: 37 39 38 40 36 190  
Les mer

Skolerute for skoleåret 2017-2018

Skoleruta for 2017-2018 er nå lagt ut: https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/88-skolerute-2017-2018/file

 

August               Skolestart                                    21. august

Oktober            Høstferie                                     4.-6. oktober

November       Elevfri                                            17. november

Desember        Siste skoledag før jul                20. desember

Januar               Skolestart                                    3. januar

Februar             Vinterferie                                   12.-16. februar

Mars                  Påskeferie                                    26. mars – 3. april

Mai                    Elevfrie dager                             11. og 18. mai

Juni                    Siste skoledag                            22. juni

Les mer

Nesna skole og SFO

Nesna skole

Nesna skole består av avdeling Nesna og avdeling Tomma. De to avdelingene har felles rektor og avdelingsleder.
Avdeling Nesna er en kombinert barne- og ungdomsskole (1. - 10.årstrinn). Skolen stod ferdig høsten 2008, og ligger i sentrum av Nesna tettsted. Uteområdet består av bl.a. lekeplass, grusbane, ballbinge, skaterampe og idrettsbane.
Skolebygget er bygd som en H, der hvert trinn har sin egen fløy. I tillegg er det en administrasjonsfløy med spesialrom (naturfag, kunst/håndverk) og fellesarealer som blant annet inneholder skolekjøkken, scene og folkebiblioteket. Skoleåret 2015/2016 er det ca. 210 elever med et mangfold av kulturell bakgrunn. Skolen har skolefritidsordning.

Avdeling Tomma ligger på tettstedet Husby på øya Tomma, ca. 5 km fra ferjeleiet. Skolen ble bygd i to byggetrinn. Det første var fullført i 1971 og det andre i 1984. Skolen har gymsal og eget svømmebasseng. Lokalene er nyoppusset i 2009 og er lyse, romslige og trivelige. Skolen ligger i flotte naturgitte omgivelser og har et stort uteområde. Det er flotte turmuligheter med kort vei til fjæra, naturreservat og fjellet. Skoleåret 2015/2016 er det 2 elever på 9.trinn.

Nesna skole samarbeider om en felles PP-tjeneste med Rana, Hemnes og Rødøy kommune.

Nesna kommune er en kommune med lange og sterke skoletradisjoner. Nesnas første faste folkeskole ble opprettet i 1823. Ved etablering av Høgskolen i Nesna i 1918 ble Nesna skole fast øvingsskole. Nesna skole har også samarbeid med Kristen videregående skole om hospitering og praksis.

 Bildet viser noen gutter som spiller fotball

 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) holder til i Nesna idrettslags klubblokale.

Åpningstider:
12:15 - 16:00 Tirsdag, torsdag og fredag
14:00 - 16:00 Mandag og onsdag

Skolerute

Skolerute 2016-2017

Skolerute 2017-2018

Skolerute 2018-2019

Skolerute 2019-2020

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu